Rokdarbi

  Jau no pagājušā gada vasaras norisinās starptautiskais projekts „Rokdarbi”. Tā dalībnieki ir no Somijas un Igaunijas, savukārt no Latvijas tajā iesaistītas meistares no Skrundas, Kuldīgas…

Informācija par EZF II kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai

  Informējam par biedrībā „Darīsim paši!” no 2012.gada 6. jūnija līdz 2012.gada 6. jūlijam 2.kārtā iesniegtajiem projektu pieteikumiem Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013….

Informācija par ELFLA V kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai

Informējam par biedrībā „Darīsim paši!” no 2012.gada 6. jūnija līdz 2012.gada 6. jūlijam 5. kārtā iesniegtajiem projektu pieteikumiem Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākumā „Konkurētspējas…

2012. gada 4. jūnijā biedrība „Darīsim paši!” organizēja semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem

2012. gada 4. jūnijā biedrība „Darīsim paši!” organizēja semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5. kārtai.   Semināra materiāli: 1. Atbalsta…

Informācija par ELFLA IV kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai

Informējam, ka biedrība „Darīsim paši!” ir veikusi ELFLA IV kārtā iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu. Kopā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un…

Semināra materiāli

2012. gada 23. februārī biedrība „Darīsim paši!” organizēja semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4….

Šā gada 21.decembrī biedrība „Darīsim paši!” organizēja semināru

Šā gada 21.decembrī biedrība „Darīsim paši!” organizēja semināru  potenciālajiem projektu iesniedzējiem Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” I kārtai….

Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru projektu iesniedzējiem

Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru  projektu iesniedzējiem Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” I kārtai 2010.gada 21.decembrī  plkst.10:00 Kuldīgas…

Taps nirēju skola

Biedrības Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs projektā paredzēts izveidot zemūdens niršanas skoliņu, tiks veicināts un popularizēts arī aktīvs un zaļš dzīvesveids. Projekts saņēmis LEADER finansējumu – gandrīz…

Lai rati ripo

Biedrība K.P.C.J., ko izveidoja Kuldīgas novada domes darbinieces Elīna Iļjina, Jana Jākobsone, Kristīne Kalniņa un Evita Pētersone, izstrādājusi projektu Gadatirgi Kuldīgā. 90% no Ls 13 661,61…

Konference NVO

Projekta „ANALĪZE, APMĀCĪBAS, ATBALSTS KURZEMES REĢIONA NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM” Noslēguma konference – forums „Bagātību sala V. Nevalstiskas organizācijas Kurzemes reģionam” 10. novembris, 2010. gads Kuldīgas Kultūras centrā,…

Izaugsmes akadēmija

Projekta „ANALĪZE, APMĀCĪBAS, ATBALSTS KURZEMES REĢIONA NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM” NVO IZAUGSMES AKADĒMIJAS IELŪGUMS Sveicinātas cienījamās Kurzemes NVO, kas piedalījāties savas darbības izvērtēšanā! Uzaicinām no katras organizācijas 1-2…

Seminārs projektu iesniedzējiem

Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru projektu iesniedzējiem Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 413. pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenošanas 2.kārtai
2010.gada 14.aprīlī plkst.10 Kuldīgas PIC mācību klasē, Pilsētas laukumā 2.
Informācija un dalību seminārā pieteikt pa tālr. 63322540 vai 29337083.

Projektu konkurss

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.