Informācija par ELFLA IV kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai

Informējam, ka biedrība „Darīsim paši!” ir veikusi ELFLA IV kārtā iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanu. Kopā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” atklātā projektu konkursā tika iesniegtie 66 projektu pieteikumi. Visi 66 projektu pieteikumi ir saņēmuši pozitīvu atzinumu par atbilstību vietējai attīstības stratēģijai un ir nodoti tālakai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Projektu iesniegumu saraksts pēc saņemto punktu skaita (PDF, 19.1Kb)