Rezultāti

Rezultāti tiks paziņoti pēc LEADER projektu 16.kārtas izvērtēšanas.