Izsludināts Kurzemes NVO izvērtēšanas ekspertu konkurss

Projekta “Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām” ietvaros izsludināts konkurss Kurzemes NVO izvērtēšanas ekspertu atlasei. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 12. jūlijam. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos 8 – 10 Kurzemes NVO (biedrību un nodibinājumu) ekspertus.

NVO izvērēšana notiks saskaņā ar metodoloģiju, kuru latviešu valodā ir izstrādājušas un iesaka Baltijas Amerikas partnerattiecību programma un NVO institūts. Apstiprinātajiem ekspertiem tiks nodrošinātas apmācības metodoloģijas apguvei.

Ekspertu kvalifikācijas un atlases kritēriji (detalizēta informācija konkursa nolikumā):
•    Augstākā izglītība;
•    Pieredze organizācijas, uzņēmuma vai iestādes vadībā;
•    Darbība un dzīvesvieta – Kurzemes plānošanas reģiona teritorija;
•    Vismaz 5 gadu pieredze darbā ar NVO vai NVO vadošā amatā;
•    Specializācija kādā no pakalpojumu vai darbības jomām, kurā darbojas NVO (sociālā joma, vide, jaunatnes darbs, vietējās kopienas attīstība, kultūra, izglītība, tūrisms, uzņēmējdarbība, konsultācijas u.tml.);
•    Sadarbības vai darba pieredze ar pašvaldībām vai valsts institūcijām.

Pretendentu CV un pieteikumu vēstules līdz 12. jūlijam sūtīt uz e-pastu: inese.silina@zkcentrs.lv.
Ar sīkāku informāciju par eksperta gaidāmā darba pienākumiem, tiesībām un samaksu var iepazīties konkursa nolikumā www.zkcentrs.lv sadaļā NVO izvērtēšana-Ekspertu konkurss.

Projektu „Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām” īsteno Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Ventspils reģiona NVO atbalsta centru, nodibinājumu „Cemex Iespēju fonds”, Kuldīgas biedrību „Darīsim paši!” un biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi”.

Projekts tiek īstenots grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros, kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju. Projektu atbalsta Kurzemes plānošanas reģions. Projektu vada Ieva Zeiferte.

Inese Siliņa,
Projekta informācijas aprites un publicitātes eksperte
www.zkcentrs.lv, inese.silina@zkcentrs.lv
mob.: 29811722