1. kārtas saistošie dokumenti

Plānošanas perioda 2014. – 2020. pirmās kārtas normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

Projektu iesniedzējiem:

  • Interešu konflikta deklarācija – skatīt
  • Atbalsta pretendenta deklarācija (1. pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr. 598) – skatīt
  • Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju De minimis atbalsta piešķiršanai – skatīt

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi, veidlapas un skaidrojumi: