VII kārtas projekti

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png

Projekta nosaukums:  “Metro CoworkingKuldiga” pamatlīdzekļu iegāde
Reģistrētais attiecināmais: 3148.24 EUR
Reģistrētais publiskais: 2203.77 EUR

Lai paceltu izglītības pakalpojumu/produktu produktivitāti un kvalitāti, nepieciešams aprīkot telpas ar profesionālu biroja un semināru tehniku, tas atvieglotu gan daudzus organizatoriskos procesus, gan ļautu ieekonomēt līdzekļus, kā arī ļautu uzņemt vairāk klientus no Rīgas, kuriem ir augstas prasības pret telpu tehnisko aprīkojumu.

Projekta nosaukums:  “Digitālā, multimediju un reklāmas satura veidošanas studijas izveide Kuldīgā”
Reģistrētais attiecināmais: 19484.73 EUR
Reģistrētais publiskais: 13639.31 EUR

Projekta mērķis ir, veicot iekārtu iegādi, Kuldīgā izveidot galvenokārt kāzu videogrāfijas, bet arī cita veida digitālā, multimediju un reklāmas satura radīšanas pakalpojumu pilna cikla sniegšanas infrastruktūru atbilstošas studijas formā, tādējādi radot VRG mērogā inovatīvu risinājumu Pretendenta vietēji “ražotā” pakalpojuma piedāvāšanai jaunā tirgū un jaunā tirgus segmentā.

Projekta nosaukums:  “Iekārtas autoservisa darbībai”
Reģistrētais attiecināmais: 11881.43 EUR
Reģistrētais publiskais: 8316.99 EUR

 Projekta mērķis ir uzsāktajai uzņēmējdarbībai iegūt pamatdarbības attīstībai nepieciešamās iekārtas. Celt autoservisa apgrozījumu un stiprināt Skrundas novada ekonomiku, kā arī, radīt jaunas darba vietas. Veidot daudzfunkcionālu autoservisu kas būtu pieejams klientiem (fiziskām un juridiskām personām), nodrošinot kvalitatīvus servisa pakalpojumus, maksimāli aptverot klientu vajadzības un radot tām risinājumu. Piedāvāt klientiem vienkopus pakalpojumus, kurus Skrundā un tās apkaimē esošie autoservisi nepiedāvā, kā piemēram, auto bremžu sistēmas pārbaudi un remontu.

Projekta nosaukums:  “Trenažieru zāles izveide- ekonomikas celšanai un harmoniskas vides attīstībai laukos”
Reģistrētais attiecināmais: 13959.87 EUR
Reģistrētais publiskais: 9771.91 EUR

Projekta mērķis ir izveidot trenažieru zāli, iegādājoties sporta inventāru un to uzstādot, lai celtu Alsungas ekonomisko stāvokli un popularizētu aktīvu dzīvesveidu lauku reģionā, kā arī lai motivētu cilvēkus iesaistīties uzņēmējdarbībā lauku reģionā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, galvenais uzdevums ir atrast un izvērtēt drošāko, izdevīgāko un ar visszemākās cenas piedāvājuma, piegādātāju sporta inventāram un trenažieriem. Trenažieru zāle ir nepieciešama, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu Alsungā, tādējādi dažādojot sabiedrisko aktivitāšu veidus, veicinot lauku attīstību un vietējo uzņēmējdarbību.

Projekta nosaukums:  “Saimnieciskās darbības paplašināšana”
Reģistrētais attiecināmais: 20000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 14000.00 EUR

Projekta mērķis ir paplašināt savu saimniecisko darbību, attīstot jaunus bezalkoholisko dzērienu produktus vietējās rīcības grupas teritorijā, piedāvājot produkciju ar augstu pievienoto vērtību un nodrošinot jaunu darbavietu radīšanu. Plānots uzsākt pilnīgi jaunu un līdz šim nebijušu bezalkoholisko dzērienu ražošanu – limonādes un kambučas dzēriens, piedāvājot saviem klientiem veselībai draudzīgākus produktus, no vietējām izejvielām.

Projekta nosaukums:  “Transformējamu plostu īre aktīvai atpūtai un svinībām”
Reģistrētais attiecināmais: 19870.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 13909.00 EUR

Projekta ietvaros paredzēta jauna pakalpojuma radīšana – transformējošu plostu īre aktīvai atpūtai un svinībām un pakalpojuma ieviešana tirgū un attīstīšana, pielāgojot patērētāju(Latvijas mēroga un starptautisku tūristu) prasībām. Lai īstenotu šo mērķi, jārealizē efektīva mārketinga shēma plašsaziņas līdzekļos, popularizējot ne tikai atpūtas bāzi „Dambi“, bet arī Kuldīgas novadu kopumā.

Projekta nosaukums:  “Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzsākšana Z/S “Dzirnas””
Reģistrētais attiecināmais: 9137.08 EUR
Reģistrētais publiskais: 6395.96 EUR

Kvalitatīvos darba apstākļos, no saimniecībā izaudzētajiem dārzeņiem, ogām un augļiem tiks radīti unikāli mājražojumi, t.i., dažādu dārzeņu konservējumi (marinējumi, vīriešu zaptes, zupas sagataves, pesto utt.), žāvēti augļi un ogas kā imunsistēmas stiprinātāji, garšvielas (ķiploku/sīpolu pulveris). Mājražojumi tiks gatavoti no bioloģiskajām izejvielām kā rezultātā produktiem būs lielāka vērtība nekā citiem tirgū pieejamajiem produktiem. Mājražojumi izcelsies ar savu oriģinalitāti, jo tiks piedomāts pie to noformēšanas ar saimniecībā izstrādātu marķējumu.

Projekta nosaukums:  “Intensīvās terapijas un diagnostikas kabineta izveide mājdzīvniekiem”
Reģistrētais attiecināmais: 16447.44 EUR
Reģistrētais publiskais: 11513.21 EUR

Projekta mērķis – intensīvās terapijas un diagnostikas kabineta izveide mājdzīvniekiem.
Jaunā pilna servisa veterinārā pakalpojuma prakse tiks pārņemta no citām Latvijas pašvaldībām. Apzinoties teritorijas specifiku – tūrisma sezonu, pakalpojums tiks pielāgots vietējiem apstākļiem, nodrošinot tūrisma sezonā arī viesu līdzņemtajiem dzīvniekiem veterināro aprūpi svešvalodā – angļu un krievu.

Projekta nosaukums:  “Tavs Gids Kuldīga”
Reģistrētais attiecināmais: 10000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 7000.00 EUR

Videi draudzīga un jauna koncepta tūrisma pakalpojuma nodrošināšana. Individuāli sagatavotas ekskursija ar elektroaubusu privāta gida pavadībā, personīgi izstrādātos ekskursiju maršrutos. Kuldīgā un Kuldīgas novadā. Kompleksa tūrisma piedāvājuma realizēšana. Tūristu piesaiste pakalpojumiem Kuldīgā un Kuldīgas novadā.

Projekta nosaukums:  “Dzesētavu, saldētavas un citu pamatlīdzekļu iegāde ražošanas apjoma palielināšanai”
Reģistrētais attiecināmais: 14908.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 10435.60 EUR

Projekta mērķis ir iegādāties divas dzesētavas un vienu saldētavu, kā arī iekārtas, kuras atvieglotu ražošanas procesu, radītu iespēju nodrošināt vislabāko kvalitāti produktiem. Šīs iekārtas radīs iespēju palielināt ražošanas apjomu, nodrošinot labāko kvalitāti mūsu produktiem. Radīsim jaunus produktus, radīsim darba iespējas, jo palielinoties ražošanas apjomam, būs nepieciešami darbinieki gan tirdzniecības, gan ražošanas procesā.

Projekta nosaukums:  “LPKS “Kuldīgas labumi” darbības paplašināšana”
Reģistrētais attiecināmais: 4327.95 EUR
Reģistrētais publiskais: 3029.56 EUR

Projekta mērķis ir veicināt vietējo mājražotāju un mazo ražotāju produkcijas noietu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, izveidotās struktūrvienības “Kuldīgas labumi” tirdzniecības vietas aprīkošanu ar PVD prasībām atbilstošām veikala inventāru iegādi. Jaunā iekārta dos iespēju papildināt esošo veikala sortimentu ar jaunām produktu grupām.
Programmas ieviešana ļaus redzēt mājražotāju produkcijas aktuālos atlikumus veikalā reālajā laikā. Mājražotājiem būs vieglāk plānot jaunu preču piegādi. Programma nodrošinās produkcijas krājuma uzskaiti un kontroli, kā arī piedāvās operatīvās un stratēģiskās krājumu aprites atskaites, ko mājražotāji varēs izmantot savai darba organizācijai. To ieviešana ļaus iegūt precīzus datus par mājražotāju notirgoto produkcijas daudzumu pa preču grupām. Mājražotāji varēs arī saņemt pakalpojumu uzlīmju un svītru kodu drukāšanā.