VELOSISTĒMAS PIEREDZE LIETUVĀ

Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektā „Velo kultūra”/”Cycling Intelligence” paredzētās aktivitātes biedrība „Darīsim paši!” sadarbībā ar Pluņģes rajona vietējo rīcības grupu (Lietuva) īstenoja 2014.gadā.

Gan Latvijā, gan Lietuvā tika organizēti semināri “Velo kultūra un inovācijas”, kuru laikā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar velotūrisma aktualitātēm projekta partneru teritorijās, kā arī tika novadītas dažādas lekcijas par velo kultūras veidošanu, uzlabošanu un inovāciju nozīmību velotūrisma produktu veidošanā un attīstībā.

Kuldīgā tika organizēts pasākums Radošā velo nometne – “Esi redzams un dzīvs”. Radošās velo nometnes apmeklētāji velo drošības profesionāļu vadībā, izstrādāja netradicionālus noformējumus diennakts tumšajam laikam gan velobraucēju apģērbiem, gan arī velosipēda noformējumam. Nometnē notika dažādi paraugdemonstrējumi un lekcijas par velokultūras veidošanu, it īpaši velobraucēju redzamību diennakts tumšajā laikā. Iestājoties diennakts tumšajam laikam pasākuma (nometnes) dalībnieki devās nakts velo braucienā.

Savukārt viesojoties pie projekta partneriem Lietuvā, galvenokārt tika pārņemta pieredze kā organizēt ar velo braukšanu saistītas aktivitātes Natura2000 teritorijā. Projekta īstenošanas rezultātā tika veicināta sadarbība starp Latvijas un Lietuvas vietējo rīcības grupu teritorijā esošajiem velobraucējiem, sekmēta drošas velobraukšanas popularizēšana, sabiedrības izglītošana, inovatīvu velotūrisma produktu, radoša ideju apmaiņa un to nozīme tūrisma attīstībā.

Velosistēmas pieredze Lietuvā