Rokdarbi

 


Jau no pagājušā gada vasaras norisinās starptautiskais projekts „Rokdarbi”. Tā dalībnieki ir no Somijas un Igaunijas, savukārt no Latvijas tajā iesaistītas meistares no Skrundas, Kuldīgas un Alsungas. Nupat viņas atgriezušās no Igaunijas, kur gan piedalījās amatnieku tirdziņā, gan iesaistīja cilvēkus radošajās darbnīcās, gan pašas apguva dažādas auduma aplikācijas tehnikas, ar kādām strādā Igaunijā.

 

Tirgo un māca

Lai piesaistītu pēc iespējas plašāku sabiedrības uzmanību rokdarbu izstādēm, atklātajām darbnīcām un amatniecības gadatirgiem, visu trīs valstu rokdarbnieces tiekas laikā, kad konkrētajā vietā ir kādi svētki. Tā arī Igaunijas pilsētā Peltsamā notika Pils svētki. Amatnieku tirdziņā galdi bija piepildīti ar mūsu rokdarbnieču adījumiem, tamborējumiem, austām vilnas segām un linu izstrādājumiem, arī dažādām rotaslietām un citiem aksesuāriem. Paralēli tam mūsu stendā ikviens interesents varēja iemēģināt roku pīnītes pīšanā, no pērlītēm izveidot zivtiņu, sašūt smaržu spilventiņu, izveidot nozīmīti ar tamborējumu un izkalt monētu ar Skrundas pulksteņa attēlu. Tāpat mūsu rokdarbnieces iepazina savu sadarbības partneru piedāvājumu.

 

Apgūst auduma aplikāciju

Šai reizē skolotāju loma bija igaunietēm, kuras mācīja četras dažādas audumu aplikāciju tehnikas. Tā no kartona un dažādiem atgriezumiem tapa gan apsveikumu kartītes, gan piespraudes. Tautiski raksti tika iestrādāti mūsdienu apģērbā tādā tehnikā, ar kādu strādā tikai tās autore- ievērojama igauņu māksliniece Katre Arula, bet no sasmalcinātiem auduma atlikumiem, kuri tika iešūti tādā kā želatīna plēvē, kuru pēc tam izskalo, veidojās mākslas darbi. „Dalība šai projektā dod pieredzes apmaiņu starp rokdarbniecēm, starp valstīm un kultūrām. Projekta galvenais mērķis ir satuvināt rokdarbnieku kopienas arī savā valstī. Tā viens otru labāk iepazīst skrundenieki, kuldīdznieki un alsundznieki,” sacīja projekta vadītāja Zane Eglīte.

 

Ir, ko mācīties

Dalībnieki no visām sadarbības pusēm atzina, ka no katra ir, ko mācīties. Igauņi ir meistari, kā senos rakstus iestrādāt mūsdienīgos apģērbos un aksesuāros. Savukārt no somiem varam mācīties, kā savus izstrādājumus veiksmīgi pārdot ne tikai savā valstī, bet arī ārzemēs. Gan somi, gan igauņi atzina, ka latvietes ir paraugs, kā saglabāt tradicionālo kultūru tās senajās izpausmēs, piemēram, tautastērpa valkāšanā, tai pat laikā nepadarot to tikai par muzejisku vērtību, bet gan pieejamu ikvienam.

 

Viesosies Somijā

Projekts noslēgsies septembrī, kad vairāk tiks iepazītas somu rokdarbu tehnikas.

Projekta kopējais finansējums Latvijā – 11 031,96 LVL. Projektu „Rokdarbi” īsteno biedrība „Darīsim paši!” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

Viduskurzemes rokdarbi Igaunijā:

Ieva Benefelde