I kārtas projekti

Projekta nosaukums: Stacionārās laukuma spēlēs
Kopējais finansējums: 3469.43 EUR
Publiskais finansējums: 3122.49 EUR
Projekta mērķis ir iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus – asfalta spēli – “Riču račs” papildināt Rumbas pagasta Ventas un Mežvaldes ciematu iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot drošu vietu bērnu attīstības veicināšanai kā arī paplašinot saskarsmes iespējas ciematu un pilsētas bērniem un nodrošinot bezmaksas fiziskās aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem svaigā gaisā, draudzīgā vidē.

Projekta nosaukums: Gājēju pārejas un celiņa izbūve izglītības iestāžu pieejamībai Alsungā
Kopējais finansējums: 8277.49 EUR
Publiskais finansējums: 7449.74 EUR
Projekta mērķis izveidot jaunu infrastruktūras objektu – gājēju pāreju un celiņu virzienā uz Alsungas vidusskolu, tādējādi nodrošinot sasniedzamību divām izglītības iestādēm – Alsungas vidusskolai un Alsungas mūzikas skolai. Skolas iela pašreiz tiek šķērsota dažādos ielas posmos, bet ir nepieciešams izbūvēt gājēju pāreju. Šāda celiņa ierīkošana uzlabos drošu gājēju pārvietošanos, lai gājēji neietu pa ceļa braucamo daļu, kā arī tiks sakopts un uzlabots Alsungas teritorijas pievilcīgums, tādējādi padarot dzīves telpu piemērotāku un draudzīgāku iedzīvotājiem un teritorijas apmeklētājiem.

Projekta nosaukums: Radošās darbnīcas “Austuve” telpas atjaunošana
Kopējais finansējums: 21886.78 EUR
Publiskais finansējums: 19698.10 EUR
Radošā darbnīca “Austuve” ir biedrības telpas, kuras tiek plaši izmantotas suitu tradicionālo prasmju apgūšanai un popularizēšanai. Biedrība ar šī projekta palīdzību vēlas atjaunot radošās darbnīcas “Austuve” telpas, kas šobrīd ir nolietojušās, estētiski nepievilcīgas, bez atbilstoša apgaismojuma un elektroinstalāciju tīkla.
Projekta ietvaros ir plānots veikt: telpas grīdas un sienu remontu, elektroinstalācijas montāžu, kā arī nomainīt logus un durvis, lai telpā arī gada aukstajā laikā būtu iespējams nodarboties ar aušanu.

Projekta nosaukums: Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam
Kopējais finansējums: 43036.96 EUR
Publiskais finansējums: 38733.26 EUR
Uzbūvēt kāpšanas torni Nīkrāces pagasta pamatskolas teritorijā un iegādāties kāpšanas nodarbībām nepieciešamo ekipējumu, nodrošinot daudzveidīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņa dalībniekiem, skolas jaunsardzes pulciņa dalībniekiem, Nīkrāces pagasta un Skrundas novada sabiedrībai.

Projekta nosaukums: Āra trenažieru un bērnu rotaļu laukuma izveide Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā
Kopējais finansējums: 14928.79 EUR
Publiskais finansējums: 13435.90 EUR
Kuldīgas novada pašvaldības īpašums – Īvandes muižas komplekss, ir iecienīta atpūtas vieta gan Īvandes pagasta gan arī daudziem citiem novada iedzīvotājiem un tūristiem, kuri apmeklē Īvandes muižu kā tūrisma objektu. Šobrīd pie Īvandes muižas ir 2004. gadā izveidots bērnu rotaļu laukums, kurš ir nolietojies un drošības apstākļu dēļ jau daļēji demontēts. Atvedot bērnus uz rotaļu laukumu šobrīd, šeit ir tikai pāris nolietojušies rotaļu laukuma elementi bērniem, savukārt citām iedzīvotāju vecuma grupām nav nekādu iespēju aktīvai atpūtai.
Projekta mērķis ir paplašināt aktīvas atpūtas un veselības nostiprināšanas iespējas dažādām iedzīvotāju vecuma un veselības stāvokļa grupām, tostarp bērniem, senioriem, invalīdiem un ģimenēm ar bērniem, ierīkojot āra trenažieru un bērnu rotaļu laukumu.

Projekta nosaukums: Sintētiskā futbola laukuma pamatnes ierīkošana
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 45000.00 EUR
Biedrības “ES PAR FUTBOLU” ilgtermiņa mērķis ir sadarbojoties ar Kuldīgas novada pašvaldību, attīstīt A. Grundmaņa stadionu un apkārt esošo teritoriju, kā arī piesaistot nepieciešamos līdzekļus, veicināt, ka A. Grundmaņa stadions Kuldīgā kļūst par populāru sacensību vietu.
Projekta ietvaros biedrība paredz izveidot sintētiskā futbola laukumu Kuldīgā A. Grundmaņa stadionā.

Projekta nosaukums: Olimpiskā un amerikāņu tranšejas šaušanas sporta stenda izveide, nodrošināšana un popularizēšana
Kopējais finansējums: 49839.15 EUR
Publiskais finansējums: 44855.23 EUR
Līdz šim Kuldīgas novada sportā skolā nedarbojas šaušanas sporta sekcija, jo nav apmācību bāzes, kur praktiski to apgūt un attīstīt savas prasmes.
Projekta mērķis ir: iegādājoties un uzstādot jaunus pamatlīdzekļus, izveidot Olimpisko un amerikāņu tranšejas šaušanas sporta stendu. Projekts tiks realizēts Kuldīgā, Rumbas pagastā.

Projekta nosaukums: Stenda SK-100 drošības barjeru un šaušanas pozīcijas vietas izbūve
Kopējais finansējums: 49916.90 EUR
Publiskais finansējums: 44925.21 EUR
Biedrība sadarbojas ar Kuldīgas novada pašvaldību, organizējot dažādus pašvaldības čempionātus un sacensības, kā arī nodrošinot šautuvē pieejamos pakalpojumus Kuldīgas novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Projekta mērķis ir izbūvēt drošības barjeras un drošības prasībām atbilstošu šaušanas pozīcijas stendu, iepriekšējā projektā realizētajam ložu šaušanas stendam “Skrienošais alnis”. Veikt stenda sertifikāciju sacensību rīkošanai.

Projekta nosaukums: Jauno žurnālistu skolas darbības paplašināšana
Kopējais finansējums: 7671.42 EUR
Publiskais finansējums: 6904.28 EUR
Līdz šim Jauno žurnālistu skola, kurā biedrības Kursas raksti darbojās uz entuzisma pamatiem, aptvēra pārsvarā Kuldīgas un Skrundas novada teritoriju. Taču tagad atbalsta saņemšanas gadījumā, biedrība varēs nodrošināt tās regulāru darbību, turklāt paplašinot to visā VRG teritorijā, piesaistot arī Alsungas novada skolēnus.
Projekta “Jauno žurnālistu skolas darbības paplašināšana” mērķis ir tehniski nodrošināt skolēnu un jauniešu apmācību, lai attīstītu medijpratību un tehniskās iemaņas, kas vajadzīgas profesijās, kas saistītas ar medijiem un mūsdienu tehnoloģijām. Atbalsta pretendents iegādāsies tādus pamatlīdzekļus kā portatīvo datoru, fotokameras, zibspuldzi, diktofonu u.t.t

Projekta nosaukums: Aprīkojuma iegāde jauniešu mājai Kuldīgā
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 44999.99 EUR
Šobrīd Kuldīgā jauniešiem nav pašiem savas aprīkotas telpas, kur viņi varētu pulcēties, diskutēt, īstenot savas idejas, pašiem plānot un organizēt pasākumus savā vidē.
Biedrība “SDK jaunieši” ir vienojusies ar Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru un Kuldīgas Jauniešu domi kopīgi izveidot Jauniešu māju Kuldīgā Jelgavas ielā 26. Telpas tiks ilgtermiņā nomātas no Kuldīgas Svētās Katrīnas luterāņu draudzes.
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties pamatlīdzekļus (mēbeles, datortehniku, biroja tehniku, virtuves tehniku, sporta aprīkojumu, mūzikas iekārtas u.c.). Plānojot nepieciešamos pamatlīdzekļus un aktivitātes, kuras varētu īstenot, izmantojot iegādātos pamatlīdzekļus, tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis un viņi piedalījās nepieciešamo pamatlīdzekļu plānošanā un atlasē.

Projekta nosaukums: Multifunkcionālu darbnīcu izveide Kuldīgas mākslinieku rezidencē
Kopējais finansējums: 33500.91 EUR
Publiskais finansējums: 30150.82 EUR
Projekta mērķis ir Kuldīgas mākslas un radošā klastera darbības papildināšana, Mākslinieku rezidenču centrā, Pils ielā 2, Kuldīgā. Par projektā iegūto finansējumu plānots iegādāties aprīkojumu datorklasei un multimediju darbnīcai, kā arī veidot darbnīcu tēlu.
Mākslinieku darbnīcu pakalpojums ir nepieciešamas, lai īstenotu ar mākslu un dizainu saistītus rezidenču projektus. Šādu darbnīcu Kuldīgā nav, bet līdzšinējie starptautiskie mākslas un dizaina projekti liecina, ka pieprasījums ir.

Projekta nosaukums: Starptautiskiem standartiem atbilstoša konkūra laukuma ierīkošana
Kopējais finansējums: 17864.39 EUR
Publiskais finansējums: 16077.95 EUR
Projekta mērķis ir izveidot starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkūra laukumu ar šķēršļu komplektu sacensību un treniņu nodrošināšanai Kurzemes reģiona jātniekiem.
Biedrība “Eguss” dibināta 2012.gada 29.februārī ar mērķi popularizēt jāšanas sportu un reitterapiju sabiedrībā un ar tās palīdzību nodrošināt nodarbības gan tiem bērniem un pieaugušajiem, kam nav veselības problēmu, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Projekta mērķis ir izveidot starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkūra laukumu ar šķēršļu komplektu sacensību un treniņu nodrošināšanai Kurzemes reģiona jātniekiem.
Nepieciešams iegādāties drošus un kvalitatīvu šķēršļu komplektu un pļaušanas iekārtu konkūra laukuma un tā apkārtnes kopšanai. Ilgtermiņā pretendents plāno attīstīt biedrības darbību, piedāvājot arī dažādus izglītojošus pasākumus, nometnes, ekskursijas, kā arī sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo tās tiek organizētas tikai Pierīgā.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png