Jauns projekts Kurzemes nevalstiskajām organizācijām

Līdz 30. jūnijam Kurzemes NVO var pieteikt savu dalību jaunā projektā. Projekta mērķis ir izvērtēt NVO darbību, piešķirot kvalitātes zīmi, kā arī piedāvāt bezmaksas konsultācijas un apmācību to pārstāvjiem. Tādējādi tiks stiprinātas un aktivizētas šīs organizācijas, padarot tās kā potenciālos sadarbības partnerus saistošākus valsts un pašvaldību institūcijām. Izvērtētās organizācijas tiks apkopotas un publicētas vienotā datubāzē, norādot to stiprās puses un iespējas.

Šobrīd Kurzemē reģistrētas vairāk nekā 1500 nevalstiskās organizācijas, taču salīdzinoši tikai neliela to daļa un aktivitātes ir zināmas plašākai sabiedrībai. Savukārt, palielinoties valsts un pašvaldību interesei par NVO kā iespējamo partneri dažādu projektu īstenošanai vai pat sociālu funkciju veikšanai, būtiski ir apkopot informāciju par Kurzemes aktīvajām organizācijām, kā arī dot vienotu to profesionālo novērtējumu.

Lai īstenotu šos mērķus, kā arī lai veicinātu Kurzemes aktīvo NVO līdzdarbību Kurzemes plānošanas reģiona attīstības politikas īstenošanā, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs kopīgi ar sadarbības partneriem Kuldīgā, Liepājā, Brocēnos un Ventspilī no jūnija līdz novembrim īsteno projektu „Analīze, Apmācības, Atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām”. Projekta ietvaros paredzēts izvērtēt aptuveni 50 organizācijas.

Pieteikt organizāciju izvērtēšanai un apmācībām var jebkura Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā reģistrēta nevalstiskā organizācija, aizpildot pieteikuma anketu un līdz 30. jūnijam to nosūtot uz e-pastu inese.silina@zkcentrs.lv

Sīkāka informācija par projektu mājas lapā www.zkcentrs.lv sadaļā „NVO izvērtēšana”, kā arī pie projekta reģionālajiem sadarbības partneriem.

Projektu „Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām” īsteno Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Ventspils reģiona NVO atbalsta centru, nodibinājumu „Cemex Iespēju fonds”, Kuldīgas biedrību „Darīsim paši!” un biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi”.

Projekts tiek īstenots grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros, kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju. Projektu atbalsta Kurzemes plānošanas reģions. Projektu vada Ieva Zeiferte.


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa,
Projekta informācijas aprites un publicitātes eksperte
www.zkcentrs.lv, inese.silina@zkcentrs.lv
mob.: 29811722