Lai māmiņas var palīdzēt viena otrai

Trešdiena, 02.septembrī 2010

Šonedēļ gads aprit nodibinājumam Mamma mammai fonds Kuldīgā.

Šajā laikā izdevies iegūt naudu divos projektos, par to fonda mājvietā Dzirnavu ielā 9 (sociālā dienesta ēkā) iekārtots kabinets, kur māmiņas ar bērniem var saņemt dažādas konsultācijas. Septembrī tiks atklāta Montesori māja, kam jau iegādāti darba materiāli. Izveidots mantu apmaiņas punkts, kas darbojas reizi mēnesī.
Bonija Lasmane un Inga Mālniece gandarītas par to, ko izdevies paveikt, jo viņas fondam velta no darba brīvo laiku. B.Lasmane uzsver: „Mēs nesteidzamies iet plašumā, bet gan cenšamies, lai tās nedaudzās aktivitātes, kas sāktas, būtu ilgtspējīgas. Pamatdoma, ar kādu fonds dibināts, – pašpalīdzības kustība. Daudzām māmiņām vajadzīgs padoms, kā palīdzēt pašām sev. Mamma ar bērnu vienmēr gan darbā, gan sabiedrībā būs atšķirīgā situācijā nekā sieviete bez bērniem.”

Kas neder pašam, noderēs otram

Katru mēnesi tiek rīkota bērnu mantu maiņa. Pastāvīgi te nāk ap desmit māmiņu, bet kopā šī punkta iespējas izmantojušas ap 40. Tuvākās maiņas dienas: 22. septembris, 27. oktobris, 24. novembris un 15. decembris. Ir iecere piedāvāt laiku ne tikai no 11.00 līdz 13.00, bet rīkot šādu apmaiņu arī pēcpusdienās. Visvairāk mainīti apavi, drēbes un grāmatas, taču tiek piedāvāti rati, ragavas u.c. Mantu uzkrājumu viņas cenšas neveidot. Ja tāds rodas, tiek piedāvāts sociālajam dienestam un bāriņtiesai. Parasti tiek dota informācija, lai ieinteresētās puses varētu satikties. „Mēs piedāvājam iespēju,” skaidro Bonija. „Mēnesī divas trīs māmiņas nāk konsultēties par bērna zīdīšanu. Tiek sniegts praktisks padoms. Protams, kā tas pareizi jādara, var saprast tikai mamma pati. Ir ļoti daudz iemeslu nebarot bērnu ar krūti, bet ir tikai viens, lai to darītu – ja bērns un mamma grib.”
Vēl šī gada laikā tapusi fonda mājas lapa www.mammufonds.id.lv, kas pagaidām ir attīstības stadijā.

Veiksmīgi projekti

Par projektiem stāsta I.Mālniece: „Vispirms programmas LEADER projektā izdevās dabūt finansējumu Montesori mājai, startējām Eiropas Kopienas iniciatīvu fonda projektu konkursā, un Kuldīgas māmiņu labsajūtai izdevās iekārtot telpu, kurā var saņemt gan psihologa, gan zīdīšanas konsultanta padomus. Man kā topošai Montesori pedagoģei te būs telpa, kur tikties ar vecākiem. Plānojam piedāvāt arī smilšu terapeita, logopēda, tālākā nākotnē –arī mikrologopēda konsultācijas, kas domātas zīdainīšiem. Tā ir vieta, kurā varam piedāvāt dažādus pakalpojumus.” B.Lasmane papildina, ka speciālisti, kuriem pašiem nav pieņemšanas telpu, var pieteikties un sadarbībā ar sociālo dienestu un fondu te strādāt. Arī tad, kad būs līdz galam iekārtots Montesori kabinets, te būs iespēja strādāt arī citiem speciālistiem.

Meklēs naudu logopēda konsultācijām

Vai šie pakalpojumi ir par maksu? Montesori nodarbības – noteikti. „Šāda pedagoga darbs ir ļoti nopietns. Katram bērnam ir individuāla kartīte gandrīz kā pie ārsta. Tāpēc nauda, kas tiek samaksāta, tiek investēta bērnos,” skaidro I.Mālniece. Zīdīšanas konsultācijas ir par ziedojumiem. Iecerēts rakstīt projektus, lai par logopēda un psihologa pakalpojumiem māmiņām no maznodrošinātām ģimenēm būtu jāmaksā mazāk. Kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru fondā pieņemta algota darbiniece – koordinatore.
„Esam sadarbības partneri Sabiedrības integrācijas fondam. Tas ir trešais projekts, kurā esam iesaistījušies. Tajā man kā Montesori pedagoģei būs iespēja aizbraukt pieredzes apmaiņā uz Poliju un Vāciju, un mūsu meitenes varēs izglītoties par nevalstisko organizāciju darbību,” stāsta I.Mālniece.
Abas pārliecinātas, ka veiksmīgam fonda darbam vispirms nepieciešami aktīvi cilvēki, kuri gribētu paveikt ko labu, būtu gatavi nodarboties ar labdarību bez atalgojuma. Tomēr tikpat svarīgs ir ziedotāju atbalsts. „Cenšamies pierādīt, ka varam arī bez finansējuma piedāvāt šos visus pakalpojumus, bet, lai kā mēs gribētu, pilnīgi bez naudas nekas nenotiek. Tā ļoti vajadzīga. Tāpēc liels paldies visiem, kuri jau ziedojuši,” uzsver B.Lasmane.

Iveta Grīniņa