SEMINĀRS MĀJRAŽOTĀJIEM

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts sadarbībā ar biedrību „Darīsim paši!” Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros rīko semināru-diskusiju

Nosaukums: Pārtikas mājražošanas nozare Latvijas laukos ( pieteikšanās semināram pa t. 63007559, mob.t.26135858 un e-pastu zanda.dimanta@llkc.lv, vai reģistrējies semināram elektroniski: http://laukutikls.lv/seminars_kuldiga )

Programma

Norises vieta: Mārtiņzāle, Kuldīga, Pilsētas laukums 2

 

 Datums: 06.12.2011.

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10:00–11:30

1.5

Nozares nozīmība lauku teritoriju sociāli-ekonomiskajā attīstībā;Globalizācijas, „zaļās” enerģijas un pārtikas rūpnieciskās ražošanas ietekme uz pārtikas ražošanu nelielos apjomos, t.sk. vietējo pārtiku;Pārtikas kvalitāte un kvalitātes shēmas Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja

11:30–12:00

0.5

Kafijas pauze

12:00–13:30

1.5

Amatnieku un vietējā pārtika, t.sk. citu valstu pieredze;Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi; viesu mājas un mītnes; „klubiņi”; kulinārie ceļojumi; sabiedriskā ēdināšana u.tml.);Klasteri (puduri, kopas), formālā un neformālā sadarbība Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja

13:30–13:45

0.3

Kafijas pauze

13:45–15:15

1.5

Mājražošanas uzsākšanas un sekmīgas darbības būtiskākie aspekti (biznesa plāns; finanšu līdzekļi; prasmes; PVD atļauja; tirgus izpēte; patērētājs; mārketings; sadarbības partneri; mentori u.c.);Higiēnas prasības un paškontroles sistēma;Mājražotāju savstarpējā sadarbība un iespējamie risinājumi interešu aizstāvībai (jomu kavējošo apstākļu novēršanas iespējas Latvijā);

Mājražošanas attīstība sadarbībā (Vietējās rīcības grupas vai kopienas iniciatīvu grupu loma jomas attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā)

Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja

15:15–15:45

0.5

PVD pārstāvis

15:45–16:15

0.5

Diskusijas, jautājumu un atbilžu sesija

Kopā st.

6.3