Biedrības “Darīsim paši!” delegācija apmeklē forumu Vācijā

No 8. līdz 11. oktobrim Gōhrde (Vācija) FORUM SYNERGIES rīkoja European Rural Sustainability Gathering (Eiropas lauku ilgtspējas sanāksme), kuru apmeklēja arī Vietējas rīcības grupas delegācija, pārstāvot Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadus.

Titus Bahner – foruma koordinators uzsvēra, ka „FORUM SYNERGIES rīkotie pasākumi ir lieliska izdevība satikt cilvēkus ar pieredzi lauku attīstības ilgtspējas nodrošināšanā no Eiropas un tās kandidātvalstīm. Katru reizi tiek dota iespēja apmeklēt un redzēt labos piemērus lauku attīstības stiprināšanai, kontaktu veidošanai. Šoreiz tika piedāvāta Gōhrdes ciematiņš Vācijas ziemeļu lauku reģionā”.

Foruma dalībniekiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt vienu no četrām darba grupām.

NATURA 2000 darba grupas dalībniekiem bija iespēja apskatīties, kā tiek apsaimniekoti dabas parki un bīstamo atkritumu teritorija.

Atjaunojamās enerģijas darba grupa tika iepazīstināta ar biogāzes ražošanas iespējām no vietējām izejvielām, publiskās un privātās partnerības piemēri ražotnes izveidē. Multifunkcionālās saimniecības un reģionālo bioloģisko saimniecību produktu tirgus darba grupa tika iepazīstināta, kā bioloģiskām saimniecībām pielāgoties patērētāju vajadzībām-ražojot bioloģisko produkciju, veicot izglītojošus un rehabilitējošus pasākumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar maziem bērniem. Bija iespēja iepazīties ar Bioviesnīcas pamatdarbības principiem.

Lauku ciemata kvalitātes un alternatīvās skolas darba grupai bija iespēja redzēt, kā tiek attīstīts ciemats pie bīstamo atkritumu izgāztuves, un kādas izglītojošas aktivitātes veic alternatīvo skolu pedagogi, iesaistot mācību procesā visus ģimenes locekļus.

Darba grupas pēc apskates objektu apmeklējumiem dalījās pieredzē ar visiem foruma apmeklētājiem, veidojot prezentācijas. Semināra otrā darba diena bija veltīta, apgūstot Open Space session diskusiju metodi. Šī diskusiju metode nodrošina ikvienam iespēja ierosināt apspiešanas tēmu. Pēc diskusijām tiek nobalsots par labāko tēmu un labāko atziņu.

Semināra darba dienu beigās dalībniekiem tika radīta iespēja iepazīties ar dalībvalstīm, apmeklējot iekārtotos stendus ar izdales materiāliem par vietējiem produktiem, tūrisma iespējām un realizētajiem Leader pieejas, kā arī citu ES fondu finansētajiem projektiem. Latviešu delegācija bija 17 cilvēku sastāvā. Latvijas stends bija visapmeklētākais, jo līdzpaņemto materiālu klāsts bija pats plašākais. Pirmkārt, lielu interesi izraisīja Latvijas produkti- mājās cepta maize, sietais siers ar ķimenēm un nātrēm, kūpināts lasis, alus.

FORUM SYNERGIES ir Eiropas nevalstiskā organizācija, kas dibināta 1994. Biedrības sadarbības tīkls sastāv no iedzīvotājiem un asociācijām galvenokārt lauku teritorijās, kam ir bagāta un atšķirīga pieredze. FORUM SYNERGIES, izmantojot resursus un enerģiju vietējās kopienās, pašvaldībās, apvienojot gudrus pielietojumus modernai tehnoloģijai ar tradicionālām zināšanām un daloties savās veiksmēs un neveiksmēs visā Eiropā, dod ticību lauku iedzīvotājiem iesaistīties politisku lēmumu pieņemšanās procesos.

Sagatavoja: Zane Eglīte