Struktūra

Vietējā rīcības grupa (partnerība) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 000 līdz 65 000. Tā pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.

Vietējās rīcības grupas – Biedrības “Darīsim paši!” organizatoriskā pārvaldes struktūra veidota pēc šādas shēmas:

Darīsim paši! lēmējinstitūcija – Padome

2022.gada 1. aprīlī biedrības “Darīsim paši!” kopsapulcē tika ievēlēta jauna biedrības padome 9 cilvēku sastāvā (3 valsts un pašvaldību pārstāvji, 3 uzņēmējdarbības pārstāvji un 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji):

 1. Valsts iestādes un pašvaldības:
  • Viktors Gotfridsons – Kuldīgas novada pašvaldība;
  • Nellija Kleinberga – Kuldīgas novada pašvaldība;
  • Santa Kreičmane – Kuldīgas novada pašvaldība.
 2. Uzņēmējdarbība:
  • Daiga Mellere – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Kuldīgas birojs;
  • Valdis Plaudis – SIA “Studija 54”;
  • Viktorija Zonenberga – Z/S “Jaunkalni”
 3. Nevalstiskās organizācijas:
  • Laura Grīnberga – biedrība “Kuldīgas mežu īpašnieku apvienība”;
  • Inta Jansone –  biedrība “Kursas raksti”;
  • Dace Šēle – biedrība “SDK jaunieši”.

Biedru saraksts >>ŠEIT