I kārtas projekti

Projekta nosaukums: Skrundas novada aktiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un informācijas aprites nodrošināšana
Kopējais finansējums: 21534.03 EUR
Publiskais finansējums: 19380.63 EUR
Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus un aksesuārus Skrundas novada četriem tautas deju kolektīviem un izvietot novada katrā pagastā vienotus afišu stabus, kur varētu izvietot informāciju par kultūras pasākumiem un novada aktualitātēm.
Biedrība plāno iegādāties svārkus un bikses, kurpes un zābakus, saktiņas un kreklus, pastalas un zeķes, vainadziņus un aubes, vestes un mēteļus, kā arī trejdekšņus.

Projekta nosaukums: Gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 45000.00 EUR
Projekta mērķis – sakārtot sagruvušā tilta vietu uz autoceļa “Mežvalde – Galmicas” 6284 A003 Riežupes dabas parka (Natura 2000) teritorijā un izveidot tā vietā ilglaicīgu gājēju un velobraucēju tiltu.

Projekta nosaukums: Draudzes mājas jumta nomaiņa
Kopējais finansējums: 27001.53 EUR
Publiskais finansējums: 24301.38 EUR
Projekta mērķis ir Kuldīgas Sv.Annas baznīcas draudzes mājas jumta nomaiņa.

Projekta nosaukums: Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!
Kopējais finansējums: 23436.76 EUR
Publiskais finansējums: 21093.08 EUR
Projekta ietvaros plānots iegādāties tautastērpus Vārmes pagasta skolas skolēnu tautas deju kolektīva “Dimdariņi” visu vecumu dejotājiem un lina tērpus abiem skolas koriem. Plānots iegādāties arī mobilu tērpu gludināšanas sistēmu un skapi tērpu uzglabāšanai.

Projekta nosaukums: Etnogrāfiskā suitu tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas”
Kopējais finansējums: 24990.00 EUR
Publiskais finansējums: 22491.00 EUR
Veikt etnogrāfiski pareiza suitu tautas tērpa atjaunošanu, kas paredzēta topošam uzvedumam “Suitu kāzas” Latvijas simtgadei veltītam pasākumam.
Plānots iegādāties tādus pamatlīdzekļus kā brunči, villaines, vestes, saktas u.t.t

Projekta nosaukums: Nacionālās pretošanās kustības muzeja paplašināšana Rendas pagasta “Viesturos”
Kopējais finansējums: 25000.00 EUR
Publiskais finansējums: 22500.00 EUR
Nodibinājums “Rubeņa fonds” nodarbojas ar nacionālās pretošanās kustības vēstures vācu un padomju okupācijas laika izpēti un popularizēšanu. Kopš 2014.gada novembra nozīmīgu darbu šajā jomā veic arī fonda dibinātais Nacionālās pretošanās kustības muzejs Rendas pagasta “Viesturos”. Projekta īstenošanas gaitā tiks būtiski pilnveidots un modernizēts Latvijā vienīgais nacionālās pretošanās kustības muzejs.
Par projektā iegūtu finansējumu plānota telpu pārbūve un remonts muzeja saimniecības ēkā. Ēkas pārbūve dotu iespēju ekspozīcijas vizuālajai un saturiskajai pilnveidošanai.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png