Informācija par ELFLA atklāta projektu konkursa 4.kārtas rezultātiem

Informējam par biedrībā „Darīsim paši!” no 2012.gada 23.februāra līdz 2012.gada 23.martam 4.kārtā iesniegtajiem projektu pieteikumiem Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Kopā tika iesniegti 66 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto publisko finansējumu 449 529.92 LVL. 4.kārtā pieejamais ELFLA finansējums ir 115 437.30 LVL.

Aktivitātē: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”:

1. Rīcībā „Sociālo un sabiedrisko pakalpojumu centru izveidošana un darbības uzsākšanas nodrošināšana”, 4.kārtā pieejamais finansējums ir 22 986.41 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 11 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 58 724.69 LVL.

2. Rīcībā „Aktīvās atpūtas objektu brīvā dabā izveide”, 4.kārtā pieejamais finansējums ir 24 519.49 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 22 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 171 027.07 LVL.

3. Rīcībā „Pakalpojumu pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana”, 4.kārtā pieejamais finansējums ir 24 604.56 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 8 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 62 726.95 LVL.

4. Rīcībā „Jaunu sociālo un saimniecisko pakalpojumu veidu ieviešanas izveide”, 4.kārtā pieejamais finansējums ir 19 614.62 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 5 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 28 465.73 LVL.

6. Rīcībā „Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana”, 4.kārtā pieejamais finansējums ir 9 785.93 LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 10 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu 58 963.24 LVL.

Aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 8. Rīcībā „Dabas resursu ekonomija un aizsardzība”, 4.kārtā pieejamais finansējums ir 13 926.29  LVL. Šajā rīcībā tika iesniegti 10 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu no ELFLA 69 622.24 LVL.

Līdz 2012.gada 21.aprīlim projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai tiks izvērtēta biedrībā „Darīsim paši!”. 23.aprīlī projektu pieteikumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai.

Informāciju sagatavoja:
Simona Nazarova
biedrības „Darīsim paši!” ELFLA administratīvā vadītāja
simona@darisimpasi.lv