Konference NVO

Projekta ANALĪZE, APMĀCĪBAS, ATBALSTS KURZEMES REĢIONA NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Noslēguma konference – forums „Bagātību sala V. Nevalstiskas organizācijas Kurzemes reģionam”

10. novembris, 2010. gads

Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa iela 21, Kuldīgā

 

Dienas kārtība

9:00 -9:30

Ierašanās. Reģistrēšanās, kafija

9:30 – 10:10

Atklāšanas runas –

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra projekta vadītāja I.Zeiferte

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

Tieslietu ministrijas  Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore Ruta Klimkāne

Kurzemes plānošanas reģiona biroja vadītājs K.Godiņš

 

10:10 – 11:00

54 Kurzemes NVO izvērtēšanas (monitoringa) rezultātu prezentācija – projekta vadītāja Ieva Zeiferte

Ekspertu vērtējums  / organizāciju pārstāvju vērtējums

11:00 – 11:40

Apliecību izsniegšana par piedalīšanos Kurzemes NVO izvērtēšanā (monitoringā) – koordinatoru uzrunas

11:40-12:00

Kafijas pauze

12:00 – 13.30

Paneļdiskusija.

1.tēma „Kurzemes plānošanas reģiona attīstības vīzija un NVO vieta un loma tajā”, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājas I. Rassas un administrācijas vadītāja K.Godiņa redzējums, NVO viedoklis – M. Ceirulis,  I.Freija-Neimane,

2. tēma „NVO līdzdalības iespējas pašvaldības lēmumu pieņemšanā un plānošanā, pakalpojumu sniegšanā” Talsu piemērs, Solvita Ūdre, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece , NVO viedoklis – M. Ceirulis,

3. tēma „NVO finansēšanās daudzveidība”, Liepājas piemērs,  Liepājas pilsētas domes NVO eksperte B. Dreiže, Kuldīgas piemērs, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I.Bērziņa,  NVO pieredze – A.Boitmane

13: 30 – 14:00

Pusdienas

14:00 – 17:00

NVO prezentācijas, sacensības vai radošs pasākums, neliela kultūras programma – pašu Kurzemes NVO sarūpēta, lai popularizētu Kurzemes pilsoniskās sabiedrības aktivitātes.

17:00 – 17:15

Noslēgums