Informācija par ELFLA V kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai

Informējam par biedrībā „Darīsim paši!” no 2012.gada 6. jūnija līdz 2012.gada 6. jūlijam 5. kārtā iesniegtajiem projektu pieteikumiem Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413. pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Kopā tika iesniegti 7 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto publisko finansējumu 27 277,77 LVL. 5. kārtā pieejamais ELFLA finansējums 64 259,20 LVL.

 

Līdz 2012. gada 6. augustam projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai tiks izvērtēta biedrībā „Darīsim paši!”. 6. augustā projektu pieteikumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Simona Nazarova

biedrības „Darīsim paši!” ELFLA administratīvā vadītāja

simona@darisimpasi.lv