I kārtas projekti

Projekta nosaukums: Interaktīva viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā
Kopējais finansējums: 60038.01 EUR
Publiskais finansējums: 42026.61 EUR
Projekts paredz muzeja izveidi par Kuldīgas un Kurzemes vēstures tematiku Viduslaiku un Jauno laiku (īpaši Kurzemes hercogistes laikā) periodā. Muzeja vadmotīvs ir “Kuldīgas Viduslaiku stāsts” – tas ir 10 telpu komplekss, 8 no tām mājos stāsti: redzami, dzirdami, taustāmi un sasmaržojami atklāti notikumi par pilsētu, tās redzamo un neredzamo vēsturi, 9.tajā telpā – veikaliņš ar kafiju, VRG darbības teritorijā izgatavotiem suvenīriem un citām vietējām precēm, 10. telpa – satikšanās vieta/vestibils. Viduslaiku stāstu būs iespējams uzzināt un piedzīvot cilvēku grupai līdz 15 cilvēkiem. Latviski, krieviski un angliski runājoša gida pavadībā, apmeklētāji tiks vesti no telpas uz telpu, vienas tūres ilgums paredzēts 40 minūtes.

Projekta nosaukums: Struņķkroga sniegto pakalpojumu attīstīšana
Kopējais finansējums: 19418.31 EUR
Publiskais finansējums: 13592.82 EUR
Projekta ietvaros ir plānots uzbūvēt un labiekārtot divas ēkas, kas paredzētas naktsmītņu skaita palielināšanai. Katrā no uzbūvētajām ēkām tiks ierīkotas vismaz trīs jaunas guļvietas. Vēl projekta ietvaros ir plānots labiekārtot jau esošu būvi – nojumi, tajā ierīkojot vismaz četras jaunas guļvietas. Papildus pretendents par saviem līdzekļiem plāno uzbūvēt divas ēkas, bet projekta ietvaros plānota šo ēku aprīkošana, nodrošinot vēl papildus 6 gultas vietas. Īstenojot projektu, šobrīd esošajām 18 guļvietām tiktu pievienotas vēl 16 guļvietas, tādējādi komfortabli spējot izmitināt vismaz 34 personas vienlaicīgi. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts multiplikatīvais efekts – pakalpojumu savstarpēja koordinācija, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai. Īstenojot projektu, tiks radīta 1 pilna laika darba vieta – saimniecības pārzinis.

Projekta nosaukums: Iekārtu un aprīkojuma iegāde LPKS “Kuldīgas labumi” tirdzniecības paplašināšanai un pilnveidošanai
Kopējais finansējums: 5954.00 EUR
Publiskais finansējums: 4167.80 EUR
Lai produktīvi un efektīgi realizētu biedru saražoto produkciju, sabiedrības uzdevumi ir veidot mārketinga materiālu un tirdzniecības aprīkojuma bāzi, kā arī to pilnveidot pēc nepieciešamības. Tāpat arī veikt informatīvi izglītojošos pasākumus un piedalīties dažāda mēroga izstādēs pēc biedru pieprasījuma Projekta mērķis ir veicināt vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas noietu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, izveidotās struktūrvienības “Kuldīgas labumi” mobilās tirdzniecības vietas aprīkošanu ar PVD prasībām atbilstošu veikala inventāru. Kā arī, lai veiksmīgāk iesaistītos starptautiskajos projektos, veikt darbinieku produktivitātes kāpināšanu. Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes: Tirdzniecības svaru iegāde, kases aparāta iegāde, horizontālo aukstuma vitrīnu iegāde (3gab.), saldēšanas lādes (2 gab.) iegāde, portatīvā datora un printera iegāde, specializētās angļu valodas pilnveide. Projekta aktivitātes tiešā veidā sekmēs VRG “Darīsim paši” rīcības plāna, 1.rīcības „Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai“ rezultātu radītāju sasniegšanu. Projekta rezultātā tiks labiekārtota vide, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana biedrības “Darīsim paši!” teritorijā.

Projekta nosaukums: Bišu dziedinātavas izveide
Kopējais finansējums: 13254.44 EUR
Publiskais finansējums: 9278.11 EUR
Uzzinot to, ka jau senos laikos bitenieki savas sāpes ārstējuši apsēžoties ar muguru pret bišu stropu, pārliecinoties pats ar savu pieredzi, ka enerģija no bitēm pāriet uz cilvēku, ka bite ir tā, kas cilvēkam dod spēku, radās doma par šo netradicionālo dziedniecību/gulēšanu uz stropiem, izveidot arī savā saimniecībā. Guļot uz stropa, tiek izmantoti 3 galvenie mehānismi:
1. Mikrovibrācija – ar bišu spārniņiem, matiņiem;
2. Ārstnieciskais bišu gaiss – medus propoliss, nektārs, bišu maize, vasks;
3. Bio enerģiskais – aptuveni 0.5 m rādiusā ap stropu.
Bišu dziedinātava ir metode ar kuru var ārstēt dažāda veida slimības, kas saistītas ar nervu sistēmas nostiprināšanu, palīdz dažādu iekaisumu gadījumos un sirds slimniekiem. Arī Latvijā ir izveidotas dažas bišu dziedinātavas – Aizputē, Tukumā, Ķegumā.
Protams uz šādu dziedinātavu cilvēks nebrauks viens, tāpēc netālu no šīs mājiņas projekta ietvaros ir nolemts iegādāties arī lapeni, kas reizē būs kā vieta, kur degustēt saimniecībā ražoto medu, baudīt zāļu tējas, sulas, smūtijus no saimniecībā izaudzētiem augļiem un dārzeņiem. Paralēli tam lapenē tiks izveidota tirdzniecības vieta, kurā varēs iegādāties saimniecībā saražoto medu, ziedputekšņus, augļus un dārzeņus. Lapene būs arī tā vieta, kur varēs “atgūties” pēc bišu dziedinātavā pavadītā laika vai seansa starplaikos.
Domājot par komfortu, bišu dziedinātavā, atšķirībā no citām Latvijā sastopamajām, būs tikai viena gulta, kuru “apkalpos” 3 bišu saimes, bet, gadījumā, ja cilvēks dziedinātavā negribēs uzturēties viens, tur atradīsies 2 ērti krēsli, kuros sēžot varēs sajust bišu radīto ārstniecisko gaisu un baudīt kādu no iepriekšminētajiem dzērieniem.

Projekta nosaukums: Darbnīcas būvniecība un aprīkojuma iegāde jaunu pakalpojumu attīstīšanai, pilnveidošanai un paplašināšanai
Kopējais finansējums: 99572.74 EUR
Publiskais finansējums: 69700.92 EUR
Andras Oto pašreizējā uzņēmējdarbība ir saistīta ar kāzu dekorēšanas pakalpojumu sniegšanu, automašīnas (GAZ 24) nomu, dažādu dekorāciju nomu kāzu un citu saviesīgu pasākumu vajadzībām.
Projektā paredzēto aktivitāšu ietvaros plānots uzbūvēt saimniecības ēku-darbnīcu, kas kalpotu, kā darbnīca nomas un realizācijas produktu ražošanai, nomas rekvizītu noliktavai un biroja vajdzībām. Viens no piedāvājamo pakalpojumu veidiem ir tekstila apdrukas un izšūšanas pakalpojumu sniegšana. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu attīstību un pilnveidošanu, paredzēts iegādāties izšūšanas mašīnu ar kuru iespējams nodrošināt personalizētus izšūšanas pakalpojumus.

Projekta nosaukums: SIA “Audēju darbnīca” pamatlīdzekļu iegāde jaunu produktu, pakalpojumu radīšanai un esošo attīstīšanai
Kopējais finansējums: 20869.82 EUR
Publiskais finansējums: 14608.87 EUR
Uzņēmums auž un šuj tautastērpus koriem, deju kolektīviem, folkloras kopām kā arī individuālajiem pasūtītājiem. Uzņēmumam ir izveidota sadarbība ar Kuldīgas PA “Kuldīgas kultūras centrs”, suvenīru veikalu “Rija” Alsungā. Vieni no lielākajiem uzņēmuma saražotās produkcijas pasūtītājiem ir Kuldīgas novada pašvaldība, Skrundas pilsētas dome, Snēpeles pagasta pārvalde un biedrība Deju kopa “Bandava”.
Projekta ietvaros plānots iegādāties un piegādāt uz Kuldīgu Somijas ražotāja Toika OY stelles “Liisa” un “Eeva”, kā arī iegādāties datoru komplektācijā ar programmnodrošinājumu, ar mērķi radīt jaunu un attīstīt esošo pakalpojumu veidu tekstilmateriālu aušanu. Paplašināt realizācijas apjomus un noieta tirgu, kā arī radīt kvalitatīvus darba apstākļus Ziedonim Āboliņam, kurš ir redzes invalīds un tādēļ aušana ar uzņēmuma rīcībā esošajām stellēm ir kļuvusi grūtāka un nepieciešamas stelles ar datora kontroli.

Projekta nosaukums: Kuldīgas mākslas un radošuma telpa M22
Kopējais finansējums: 47977.72 EUR
Publiskais finansējums: 33584.40 EUR
Projekta “Kuldīgas mākslas un radošuma telpa M22” mērķis ir uzcelt estētisku un labi funkcionējošu mākslinieku darbnīcu, izveidot Mākslas un radošuma telpu M22 Kuldīgā– vietu, kur vadīt kursus, seminārus un piedāvāt radošās darbnīcas galvenokārt pieaugušajiem un jauniešiem, un arī bērniem – gan Kuldīgas un tās apkārtnes, gan Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem, gan ārzemju viesiem.