Seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem

      Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru  projektu iesniedzējiem pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4. kārtai.

      Semināra norises laiks un vieta – 2012. gada 23.februārī  plkst. 10:00 Kuldīgas PIC mācību klasē, Pilsētas laukumā 2.

 

Darba kārtība:

10.00-10.30       Biedrības “Darīsim paši!” attīstības stratēģijas galvenie virzieni
10.30-12.00       LEADER projektu veidlapu aizpildīšana, finanšu plānošana
12.00-12.30       Kafijas pauze
12.30-13.00       Projektu iesniegumiem pievienojamie dokumenti
13.00-13.30       Projektu vērtēšanas kritēriji
13.30-14.00       Tipiskās kļūdas projektu izveidē
14.00-15.00       Jautājumi un atbildes

Kontaktinformācija – Simona Nazarova, tālr. 26703067, simona@darisimpasi.lv

Seminārs tiek organizēts ELFLA projekta „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” ietvaros.