REZULTĀTI

Projektu iesniegšana ir noslēgusies!

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 2. rīcībā ““Lauku biļete” uzņēmējdarbībai” netika saņemti projekti.

Projektu iesniegšanas 2. KĀRTA ir noslēgusies.