Sabiedriskā labuma projekti (2.rīcība)

Apstiprinātos un realizētos projektus skatīt atsevišķi pie LEADER projektu kārtām.