Saistošie DOKUMENTI 2.K.

Plānošanas perioda 2023. – 2027. 1.KĀRTAS normatīvie akti, veidlapas, kritēriji un cita noderīga informācija

PAR projektu iesniegšanu!

 Iesniedzamie dokumenti:

  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums –skatīt
  • Nomas, patapinājuma līgumi, saskaņojumi vai īpašumtiesību apliecinoši dokumenti.
  • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti.
  • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK
    21.11.2018. noteikumi Nr.715) – skatīt

! De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS  un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

  • Projektiem, kuros tiek veiktas piesārņojošas darbības, Valsts Vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa – skatīt
  • Kopprojekta gadījumā papildus jāiesniedz –  (MK noteikumu Nr.580 48.7.punkts) – skatīt

Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta noteikumi: