Lauku attīstība 2014.–2020. gadā

ES lauku attīstības politika palīdz ES lauku apvidiem atrisināt dažādas ekonomiskās, vides un sociālās problēmas, ar kurām saskaramies 21. gadsimtā. Lauku attīstības politiku bieži sauc par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) “otro pīlāru”. Tā papildina lauksaimniekiem paredzēto tiešo maksājumu sistēmu un lauksaimniecības tirgu pārvaldības pasākumus (tā dēvēto “pirmo pīlāru”). Lauku attīstības politikā vairāki mērķi ir tādi paši kā citiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF).

Vairāk par Lauku attīstību 2014.-2020.gadā lasīt šeit – https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv