Apstiprinātos un realizētos projektus skatīt atsevišķi pie LEADER projektu kārtām.