Sabiedriskā labuma projekti (3.rīcība)

Apstiprinātos un realizētos projektus skatīt atsevišķi pie LEADER projektu kārtām.