Apstiprināti Kurzemes NVO izvērtēšanas eksperti

Lai īstenotu projektu „Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām”, no 5 – 13. jūlijam tika izsludināta NVO izvērtēšanas ekspertu pieteikšanās 8 – 10 ekspertu vakancēm . 13. jūlijā notika visu pretendentu interviju noklausīšanās, atbilstoši konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem. Šobrīd ir apstiprināti konkursa rezultāti. Ar tiem var iepazīties Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra mājas lapā www.zkcentrs.lv.

Kopumā uz vakantajām Kurzemes NVO izvērtēšanas ekspertu vakancēm pieteicās 23 pretendenti no visas Kurzemes, visplašāk pārstāvot Talsu, Kuldīgas un Saldus rajonus (pēc vecā administratīvā sadalījuma). Izvērtējot konkursa rezultātus, līgumi par ekspertu pienākumu pildīšanu tiks noslēgti ar kandidātiem, kuriem ir 10 labākie kopvērtējuma rezultāti. Papildus iespējama sadarbība arī ar citiem ekspertiem atsevišķu, specifisku organziāciju izvērtēšanaā.

Eksperti NVO izvērtēšanu veiks laika posmā no 2010. gada 26. jūlija līdz 2010. gada 10. oktobrim. Katras NVO izvērtēšana notiks vienu dienu  pēc 5 kritērijiem saskaņā ar izstrādātu metodoloģiju, kura ir pielietota jau vairāk nekā 500 organizāciju novērtējumiem Viļņā un arī Rīgā.

Projekta  laikā ieguvējas būs gan izvērtējamās organizācijas (spēs analītiskāk un kritiskāk izvērtēt savu līdzšinējo darbību, tiks iekļautas vienotā NVO kvalitātes datu bāzē, būs iespēja piedalīties bezmaksas apmācībās), gan arī eksperti, kuri gūs padziļinātu izpratni par Kurzemes reģiona aktīvajām organizācijām, gan arī visa Kurzemes sabiedrība kopumā , iegūstot vēl stiprākas un konkurētspējīgākas nevalstiskās organizācijas apkārtējās dzīves vides un kvalitātes uzlabošanai.

Projektu „Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām” īsteno Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Ventspils reģiona NVO atbalsta centru, nodibinājumu „Cemex Iespēju fonds”, Kuldīgas biedrību „Darīsim paši!” un biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi”.
Projekts tiek īstenots grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros, kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju. Projektu atbalsta Kurzemes plānošanas reģions. Projektu vada Ieva Zeiferte.


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa,
Projekta informācijas aprites un publicitātes eksperte
www.zkcentrs.lv, inese.silina@zkcentrs.lv
mob.: 29811722