INICIATĪVU KONKURSS

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” jauno kārtu!

▪️ Konkursu pašvaldība organizē jau 17. reizi, finansiāli atbalstot novada biedrības, nodibinājumus un iedzīvotāju grupas. Pieteikšanās iedzīvotāju iniciatīvu konkursam līdz 2024.gada 11.martam.

▪️ Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā un piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī sakārtot un uzlabot apkārtējo publisko vidi Kuldīgas novadā.

📍“Darīsim paši” ietvaros var tikt veikti uzlabojumi infrastruktūras un sociālajā jomā, sabiedrības izglītošanā, jaunu tūrisma produktu radīšanā, sporta aktivitāšu veicināšanā, brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidošanā u.c. No projektu īstenošanas labums jāgūst Kuldīgas novada iedzīvotājiem.

📍 Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 800 eiro lielu līdzfinansējumu. Pašvaldības budžetā konkursam šogad paredzēts finansējums 34 400 EUR apmērā.

📍 Papildus priekšrocības tiks piešķirtas projektiem, kuros uzsvars likts uz sabiedrisko nozīmīgumu un ieguvumu iedzīvotājiem, veiksmīgu publiskās vides uzlabošanu un pieejamību, gan plašu iedzīvotāju iesaisti projekta laikā.

▪️ Iesniegtos projektus vērtēs Kuldīgas novada domes apstiprināta konkursa komisija. Komisijā šogad darbosies Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs (komisijas priekšsēdētājs), Indra Iveta Gaile, Daiga Mellere, Agris Kimbors un Terēza Strauta.

▪️ Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas mājaslapā kuldigasnovads.lv, Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alsungā (Pils ielā 1, Alsungā) un Skrundā (Raiņa ielā 11, Skrundā) vai biedrības “Darīsim paši!” mājas lapā darisimpasi.lv.

▪️ Projekta pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alsungā (Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, LV-3306) un Skrundā (Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326), vai jāiesūta elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv vai portālā www.latvija.lv līdz 2024.gada 11.martam.

▪️ Apstiprinātajiem projektiem būs jābūt pilnībā pabeigtiem un sagatavotiem komisijas apskatei līdz 1. oktobrim.

Konsultācijas projekta sagatavošanas un iesniegšanas jautājumos iespējams saņemt, sazinoties ar biedrības “Darīsim paši!” vadītāju Ievu Birbeli – darisim.pasi@gmail.com, tālr. 29463295.

‼️ Nolikumu un pieteikumu meklē: https://kuldigasnovads.lv/konkurss-darisim-pasi/