Tiek apkopoti rezultāti

Kurzemes NVO darbība vērtējama kā laba un ļoti laba

Ir noslēdzies Kurzemes aktīvāko nevalstisko organizāciju izvērtēšanas process. Tajā iesaistījās 56 organizācijas, kuru darbu, pēc īpaši NVO sektoram piemērotas metodoloģijas, izvērtēja 10 eksperti. Šobrīd notiek rezultātu apkopošana un nedēļas laikā tie tiks publicēti– kuras savā darbībā ir visefektīvākās Kurzemes organizācijas.

Katra organizācija tika izvērtētas 46 tās darbības izpausmēs, kopumā 5 darbības jomās – vispārējā pārvalde, darba organizēšana, finanšu un cilvēkresursu pārvalde, organizācijas īstenotās programmas un pakalpojumi, kā arī sabiedriskās attiecības.


Maksimālais punktu skaits, ko viena organizācija varēja iegūt izvērtēšanas procesā, ir 52 punkti. Jau šobrīd ir zināms, ka vismaz pusei no izvērtētajām organizācijām to darbība ir vērtējama, kā labi, jo tās ir ieguvušas vairāk nekā 70% no maksimālā punktu skaita. Taču vismaz 13 organizāciju darbību Kurzemē var apzīmēt kā ļoti labu un pat teicamu, jo to izvērtēšanā iegūtais punktu skaits ir vairāk kā 80% un 90% no maksimāli iespējamā!

Detalizētāka informācija, ar konkrētu organizāciju vērtējumiem tiks publicēta šīs nedēļas laikā Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra mājas lapā www.zkcentrs.lv, kā arī tiks sagatavota informācija medijiem.


Savukārt 29. un 30. oktobrī projekta ietvaros tiks organizēta NVO Izaugsmes akadēmija, kurā aicināti piedalīties izvērtēto organizāciju pārstāvji. Akadēmijas laikā tās dalībnieki varēs papildināt savas zināšanas kādā no 6 piedāvātajām lekciju tēmām sākot no finansu piesaistes un plānošanas un beidzot ar publicitāti un sabiedriskajām attiecībām. Tā kā lielākā daļa no projektā iesaistītajām organizācijām ir saistītas ar sociālo jomu, akadēmijas ietvaros paredzēta arī lekcija par vides pieejamību un universālo dizainu.


Projektu „Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām” īsteno Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Ventspils reģiona NVO atbalsta centru, nodibinājumu „Cemex Iespēju fonds”, Kuldīgas biedrību „Darīsim paši!” un biedrību „Liepājas Jaunie Vanagi”.

Projekts tiek īstenots grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros, kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju. Projektu atbalsta Kurzemes plānošanas reģions. Projektu vada Ieva Zeiferte.Informācija medijiem sagatavota ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.


Informāciju sagatavoja

Inese Siliņa,

Projekta informācijas aprites un publicitātes ekspertetu vada Ieva Zeiferte.

www.zkcentrs.lv, inese.silina@zkcentrs.lv

mob.: 29811722