II kārtas projekti

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde bērnu sauso putru ražošanas uzsākšanai
SIA “LatFood LP”
Kopējais finansējums: 29466.78 EUR
Publiskais finansējums: 20626.74 EUR
Realizējot projektu, plānots uzsākt bērnu sauso putru ražošanu “Mazo lāču putra”. Produkcija tiks gatavota no 100% Latvijā ražotām izejvielām, tādēļ uzņēmuma galvenā devīze – ekoloģisks Latvijas produkts. “Mazo lāču putra” produkta pozitīvās īpašības ir produkta dabīgā garša, neradot lieku atkarību no saldinātiem ēdieniem. Lai radītu putrai patīkamu garšu, plānots augļus pievienot vismaz 30%. Lai uzņēmums uzsāktu ražošanu, ir nepieciešamas investīcijas , lai iegādātos pamatlīdzekļus: žāvēšanas skapi, blikseri, aizkausētāju, svarus, tvaika katlu, dozatoru un ražošanas aprīkojumu.

Projekta nosaukums: Iekārtu iegāde galdniecības izstrādājumu ražošanas paplašināšanai
Kopējais finansējums: 41736.00 EUR
Publiskais finansējums: 29215.20 EUR
Projekta mērķis ir paplašināt namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanu, un to realizāciju tirgū, iegādājoties divas jaunas galdniecības iekārtas, radot divas jaunas pilna laika darba vietas, kvalitatīvākus darba apstākļus un paaugstinot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot konkurētspēju un teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekta nosaukums: Smēdes izveide un metālapstrādes aprīkojuma iegāde
Kopējais finansējums: 35268.20 EUR
Publiskais finansējums: 24687.73 EUR
Projekta mērķis- piedāvāt kvalitatīvus metāla izstrādājumus un kalumus, izveidojot smēdi, pārbūvējot ēku, iegādājoties nepieciešamo inventāru un iekārtas. Projekta gaitā tiks pārbūvēta saimniecības ēka, kurā atradīsies smēde, iegādātas iekārtas, tādējādi veicinot izpratni par kalēja profesiju un kalēja profesijas popularizēšanu.

Projekta nosaukums: Zāģmateriālu sagatavošanas pakalpojumi Ēdoles pagastā
Kopējais finansējums: 27556.45 EUR
Publiskais finansējums: 19289.51 EUR
Projekta mērķis ir pamatlīdzekļu – lentzāģa, angāra, piekabes un kokmateriālu kaltes iegāde, lai nodrošinātu zāģmateriālu sagatavošanas un kaltēšanas pakalpojumu sniegšanu ar produkcijas piegādi iedzīvotājiem un uzņēmējiem viņu dzīves vai darba vietā.

Projekta nosaukums: Tējas namiņš Alsungā
Kopējais finansējums: 48430.00 EUR
Publiskais finansējums: 33901.00 EUR
Projektā plānots uzbūvēt divu stāvu ēku – tējas namiņu. Tējas namiņā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem un viesiem tiks piedāvāti dažādi dzērieni, vietējās zāļu tējas un vietējo sievu ceptie sklandrauši un citi suitu gardumi, vietējo amatnieku izstrādājumi. Tējas namiņa pirmajā stāvā būs izvietots bāra aprīkojums, 4 dīvāniņi, 4 – 6 galdiņi viesiem, kā arī izbūvēta tualete (pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem). Otrajā stāvā paredzēta viegli transformējama telpa kino seansu rīkošanai un citiem pasākumiem. Kā īpašs piedāvājums būs īsfilmas “Alsunga no teikām līdz mūsdienām” izrādīšana. Tējas namiņā plānots organizēt meistarklases (kulinārijas, alus, vīna u.c.), radošās darbnīcas, tematiskos mūzikas un dzejas vakarus, kā arī organizēt bērnu ballītes un citus privātos pasākumus. Tējas namiņa telpas būs iespējams arī iznomāt dažādiem pasākumiem.P

Projekta nosaukums: Kabiles muižas kungu mājas pagraba pārbūve par vīna darītavu
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 35000.00 EUR
SIA „Kabiles muižas vīna darītavas” mērķis ir, veicot pārbūvi kultūrvēsturiski nozīmīgās un unikālās Kabiles muižas pagraba telpām, uzsākt inovatīvu produktu – īpašu garšu sidru un bērnu dzirkstošo dzērienu – ražošanu.

Projekta nosaukums: Kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” darbības pilnveidošana
Kopējais finansējums: 9262.71 EUR
Publiskais finansējums: 7410.18 EUR
Projekta mērķis ir kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” darbības pilnveidošana, jauna pakalpojuma izveidošana (meža sertifikācija) un konkurētspējas paaugstināšana, realizējot reklāmas kampaņu jaunu biedru piesaistei un iegādājoties darbiniekiem nepieciešamo aprīkojumu pakalpojumu sniegšanai biedriem.

Projekta nosaukums: Tūrisma pakalpojumu paplašināšana
Kopējais finansējums: 49997.47 EUR
Publiskais finansējums: 34998.23 EUR
Projekta mērķis ir izveidot veikborda parku, iegādājoties veikborda iekārtu un aprīkojuma komplektu, kā arī iegādāties specializēto atpūtas aprīkojumu – plānots iegādāties 8 airu laivas un 8 ūdens velosipēdus un glābšanas vestes.

Projekta nosaukums: Kafijas grauzdētavas izveide
Kopējais finansējums: 49771.90 EUR
Publiskais finansējums: 34840.33 EUR
Projekta mērķis ir projekta ietvaros iegādāties kafijas grauzdēšanai nepieciešamo aprīkojumu un uzsākt saimniecisko darbību, ražojot un realizējot īpašas un augstas kvalitātes kafiju.

Projekta nosaukums: Pamatlīdzekļu iegāde SIA “Derkors RD” sniegto pakalpojumu attīstīšanai
Kopējais finansējums: 20274.00 EUR
Publiskais finansējums: 14191.80 EUR
Projekta mērķis ir SIA “Dekors RD” esošo pakalpojumu attīstīšana, iegādājoties lielformāta printeri un termopresi, lai nodrošinātu jauna pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.