Informācija par ikgadējo atvaļinājumu

Koordinatore/ EZF administratīvā vadītāja Dace Strazdiņa atvaļinājumā atradīsies no 2012. gada 21. maija līdz 25. maijam. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties elektroniski dace.strazdina@gmail.com

ELFLA administratīvā vadītāja Simona Nazarova atvaļinājumā atradīsies no 2012. gada 11. maija līdz 31. maijam. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties elektroniski simona@darisimpasi.lv