KONTAKTI

Ieva Birbele

Ieva Birbele

Administratīvā vadītāja

Tālrunis: 29463295
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com

Signe Petrēvica

Signe Petrēvica

Administratīvās vadītājas palīgs

Tālrunis: 26245791
E-pasts: darisim.pasi@gmail.com

Rekvizīti:

Biedrība “Darīsim paši!”
Reģ. Nr.: 40008106426
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV45TREL9166043001000


Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV45HABA0551014548722

Birojs: Ventspils iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads.