BIEDRĪBAS “DARĪSIM PAŠI!” SVVA stratēģijas ietvaros iesniegto projektu vērtēšanas un īstenoto projektu uzraudzības komisijas nolikums

Biedrības “Darīsim paši!” statūti

Juridiskas personas iesniegums

Fiziskas personas iesniegums