Izaugsmes akadēmija

Projekta ANALĪZE, APMĀCĪBAS, ATBALSTS KURZEMES REĢIONA NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

NVO IZAUGSMES AKADĒMIJAS
IELŪGUMS

Sveicinātas cienījamās Kurzemes NVO, kas piedalījāties savas darbības izvērtēšanā!

Uzaicinām no katras organizācijas 1-2 motivētākos pārstāvjus piedalīties Kurzemes NVO Izaugsmes akadēmijā no 2010. gada 29. oktobra līdz 30.oktobrim!

Pieteikšanās līdz 2010.gada 25.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu un to nosūtot uz e-pastu inese.silina@zkcentrs.lv vai nogādājot savam koordinatoram:

 • Saldus un Brocēnu novada organizācijas – Ilgai Ķuzei
 • Liepājas un novadu organizācijas – Līgai Krēsliņai
 • Kuldīgas un novadu organizācijas – Santai Lencbergai
 • Ventspils un novada organizācijas- Edītei Justelei
 • Talsu, Dundagas un Rojas novadu organizāicjas – Inesei Siliņai

Sīkāk par NVO Izaugsmes akadēmiju:

 • Izaugsmes akadēmijas norises vieta: Juku Dzirnavās (www.jukudzirnavas.lv) Saldus novadā!
 • Izaugsmes akadēmijas mērķis: apgūt monitoringa rezultātā konstatētās nepieciešamās zināšanas, veicināt sadarbību Kurzemes NVO starpā, savstarpēji bagātinoties grupu darbā.
 • Mācību darba organizēšana: Izaugsmes akadēmijas dalībnieki strādās trīs grupās. Katrai grupai tiks piedāvāti divi lekciju un nodarbību temati vienā un otrā dienā.
 • Izmaksas: Ēdināšanas, gulēšanas, telpu izmantošanas izmaksas tiks segtas no projekta budžeta līdzekļiem 40 dalībniekiem. Ja dalībnieku skaits būs lielāks, bet ne vairāk kā 70, tad dalībniekiem būs jāsedz daļēji viesu nama izdevumi, bet ne vairāk kā 5 LVL no viena cilvēka, kas jāmaksā reģistrējoties visu namā.
 • Papildus informācija par praktiskiem jautājumiem (nokļūšana, utt.) un papildinājumiem dienas kārtībā (lektori, utt.), tiks nosūtīta uz jūsu norādītajiem e-pastiem līdz 25.oktobrim, vai jūs personiski informēs koordinatori.

NVO IZAUGSMES AKADĒMIJAS
DIENAS KĀRTĪBA

1.     dienai – 29. oktobrim

09:00 – 10:00

Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija

10:00 – 10:45

Atklāšanas runas, ievads – NVO loma, interešu aizstāvība, pilsoniskā apziņa

10:45 – 12.30

Iepazīšanās ar lektoriem, ievads 1. dienas tematos:

 • 1. lektors: ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS (35.min)
 • 2. lektors: DARBS AR CILVĒKRESURSIEM (35.min)
 • 3. lektors: ADMINISTRATĪVĀ PLĀNOŠANA (35.min)

12:30 – 13:30

Pusdienas pārtraukums

13.30 – 15:30

I Grupa (1. lektors) ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

 • sadarbības jautājumi,
 • publicitāte,
 • darbs ar medijiem


II Grupa (2.lektors)
DARBS AR CILVĒKRESURSIEM

 • iedzīvotāju iesaistīšana,
 • brīvprātīgais darbs,
 • darbinieku motivēšana,
 • komunikācija

III Grupa (3.lektors) ADMINISTRATĪVĀ PLĀNOŠANA

 • lietvedība,
 • MK noteikumi,
 • lietu nomenklatūra,
 • sanāksmju vadīšana


15:30 – 16:00

Kafijas pauze

16:00 – 17:30

I Grupa– tēmas turpinājumus, labās prakses piemērs un lektora komentārs, diskusijas

II Grupa– tēmas turpinājumus, labās prakses piemērs un lektora komentārs, diskusijas

III Grupa– tēmas turpinājumus, labās prakses piemērs un lektora komentārs, diskusijas

17:30 – 18:30

Brīvais laiks

18:30 – 19:30

Vakariņas

no 19:30

Neformālais sadraudzības vakars


NVO IZAUGSMES AKADĒMIJAS
DIENAS KĀRTĪBA

2. dienai – 30. oktobrim

8:30 – 9:30

Brokastis

9:30 – 11:00

Iepazīšanās ar lektoriem, ievads 2. dienas tematos:

 • 4. lektors: DAUDZVEIDĪGA FINANŠU PIESAISTE, KVALITATĪVU PROJEKTU IZSTRĀDE (30 min)
 • 5. lektors: ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA (misija, vīzija, uzdevumu sadale, darba plānu sastādīšana) (30 min)
 • 6. Lektors (Māris Ceirulis): PAR VIDES PIEEJAMĪBU UN UNIVERSIĀLO DIZAINU (30 min)

11:00 – 11:30

Kafijas pauze

11:30 – 13:00

I Grupa (4 .lektors)
DAUDZVEIDĪGA FINANŠU PIESAISTE, KVALITATĪVU PROJEKTU IZSTRĀDE

II Grupa (5.lektors)
ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA (misija, vīzija, uzdevumu sadale, darba plānu sastādīšana)

III Grupa ( Māris Ceirulis)
PAR VIDES PIEEJAMĪBU UN UNIVERSIĀLO DIZAINU

13:00 – 14:00

Pusdienas pārtraukums

14:00 –  16:00

I Grupa – 4. tēmas turpinājums – grupas darbs, labās prakses pemēru analīze

II Grupa – 5. Tēmas turpinājums – grupas darbs, labās prakses pemēru analīze

III grupa – 6. tēmas turpinājums– grupas darbs, labās prakses pemēru analīze

16:00 – 16:30

Kafijas pauze

16:30 – 18:30

Grupu darba prezentācijas, akadēmijas kopsavilkums un izvērtējums, noslēgumsNVO IZAUGSMES AKADĒMIJAS
PIETEIKUMA ANKETA

 1. Organizācijas nosaukums: 1. Dalībnieku dati:


Vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Piedalījās izvērtēšanas sarunās (ierakstietvai)

1. 1.

2. 2.


 1. Interesējošās tēmas (ierakstiet dalībnieka vārdu, uzvārdu virs attiecīgās kolonas!):

Dalībnieks nr. 1:

Dalībnieks nr.2

1.      Ārējās attiecības

1.   Ārējās attiecības

2.      Darbs ar cilvēkresursiem

2.   Darbs ar cilvēkresursiem

3.      Administratīvā plānošana

3.   Administratīvā plānošana

4.      Daudzveidīga finanšu piesaiste, kvalitatīvu projektu izstrāde

4.   Daudzveidīga finanšu piesaiste, kvalitatīvu projektu izstrāde

5.      Organizācijas attīstības plānošana (misija, vīzija, uzdevumu sadale, darba plānu sastādīšana)

5.   Organizācijas attīstības plānošana (misija, vīzija, uzdevumu sadale, darba plānu sastādīšana)

6.      Par vides pieejamību un universālo dizainu

6.   Par vides pieejamību un universālo dizainu


 1. Īpašas vajadzības (ierakstiet dalībnieka vārdu, uzvārdu virs attiecīgās kolonas!):

Dalībnieks nr. 1:

Dalībnieks nr.2

 • Veģitārs uzturs
 • Veģitārs uzturs
 • Pārvietošanās grūtības
 • Pārvietošanās grūtības
 • Redzes grūtības
 • Redzes grūtības
 • Dzirdes grūtības
 • Dzirdes grūtības
 • citas
 • citas


Projekts „ANALĪZE, APMĀCĪBAS, ATBALSTS KURZEMES REĢIONA NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM” (līgums nr. 2010.LV/03)
tiek īstenots ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.