Page 2 of 28

Semināri – darbnīcas

Projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros norisināsies pieci semināri – darbnīcas.

Tiekamies Skrundas apkaimes darbnīcā!

6. kārtā apstiprinātie projekti

1.rīcība: atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai.

Atbalsta pretendents:  SIA NATURO
Projekta nosaukums:  NATURO SIA bionoārdošu materiālu ražošanas attīstība Rumbas pagastā
Reģistrētais attiecināmais: 48639.18 EUR
Reģistrētais publiskais: 34047,43 EUR
Projekta mērķis ir uzsākt bio-noārdoša materiāla produktu ražošanu pārtikas nozarei. Uzņēmums ir jaundibināts, un tā darbības mērķis ir bio-noārdoša materiāla risinājuma – no siena, salmiem, kaņepēm vai klijām ražota pārtikā lietojama materiāla izmantošana vienreizlietojamu produktu grupās (krūzes, šķīvji, bļodas, dakšas, karotes, naži, pārtikas kastes, iepakojamais papīrs, salmiņi u.tml.).

Atbalsta pretendents: SIA Raitums AB
Projekta nosaukums: Dabisko krāsu darbnīcas ar demonstrāciju telpu izveide Kuldīgā
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 42000.00 EUR

Projekta mērķis ir, veicot Pretendenta krāsu darbnīcas un demonstrāciju telpas izveidi, līdz 2021. gada vasaras tūrisma sezonas sākumam izveidot ne vien VRG, bet visas Kurzemes mērogā unikālu risinājumu Pretendenta vietēji ražotās produkcijas realizēšanai, kā arī noieta popularizēšanai un veicināšanai, kura ietvaros potenciālajiem klientiem un vienkārši tūristiem inovatīvā veidā tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar dabiskajām krāsām, to izmantošanas vēsturi Latvijā un Ziemeļeiropā, gan pašiem reāli dabā aplūkot šo krāsu paraugus, kā arī pašiem meistara pavadībā praktiski apgūt darbu ar šīm krāsām, tādējādi apgūstot nepieciešamās pamata prasmes darbā gan ar šīm krāsām, gan krāsām.

Atbalsta pretendents:  SIA Kursa Altum
Projekta nosaukums:  Arborista pakalpojuma attīstīšana 2.posms
Reģistrētais attiecināmais: 18933.55 EUR
Reģistrētais publiskais: 13253.48 EUR
Projekta mērķis ir turpināt attīstīt arborista pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados, kā arī citur Kurzemē.

Atbalsta pretendents: SIA PRO 3D
Projekta nosaukums: Robotizētā tahimetra komplekta iegāde, radot un attīstot jaunus, inovatīvus pakalpojumus
Reģistrētais attiecināmais: 50000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 35000.00 EUR
Projekta mērķis ir iegādāties robotizēto tahimetra komplektu uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanai un izveidot vienu jaunu darba vietu.

Atbalsta pretendents: SIA Provinces sēta
Projekta nosaukums: Bistro un vietējo ražotāju tirdzniecības vietas “PLACIS” izveide Kuldīgā, Dzirnavu ielā 11
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 42000.00 EUR
Projektam ir divi tiešie mērķi -1) veikt esošās ēkas pārbūvi, lai uzsāktu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu un izveidotu VRG teritorijā tapušas produkcijas tirdzniecības vietu un 2) sekmēt nodarbinātību VRG teritorijā. Investīcijas ir nepieciešamas esošas ēkās pārbūvei, lai uzņēmums varētu uzsākt ražošanu. Projekta ilgtermiņa mērķis-kļūt par konkurētspējīgu, atpazīstamu un stabilu uzņēmumu.

Atbalsta pretendents: fiziska persona
Projekta nosaukums: Galdniecības ražotnes izveide
Reģistrētais attiecināmais: 46724.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 32706.80 EUR
Projekta mērķis ir radīt konkurētspējīgu mēbeļu ražošanas uzņēmumu ar darbību Latvijas un ārvalstu tirgos, pastiprināti apgūstot Skandināvijas tirgu.

Atbalsta pretendents: fiziska persona
Projekta nosaukums: CNC apstrādes centra iegāde, jauna pakalpojuma radīšanai un attīstīšanai
Reģistrētais attiecināmais: 49555.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 34688.50 EUR

Projekta iesniedzēja īstermiņa mērķis ir projekta ietvaros iegādāties CNC apstrādes centru lokšņu materiālu izgatavošanas pakalpojumu sniegšanai un izveidot vienu jaunu darba vietu.

Atbalsta pretendents: SIA FERME
Projekta nosaukums: “Alus darītavas izveide”
Reģistrētais attiecināmais: 50000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 34999.99 EUR
Projekta “Alus darītavas izveide” mērķis ir paplašināt savu saimniecisko darbību, izveidojot jaunu alus ražošanas uzņēmumu vietējās rīcības grupas teritorijā, kas piedāvās produkciju ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinās jaunu darbavietu radīšanu, tādējādi sekmējot vietējās ekonomikas stiprināšanu.

Atbalsta pretendents: SIA EG Wood
Projekta nosaukums: Iekārtu modernizācija galdniecības izstrādājumu ražošanas paplašināšanai
Reģistrētais attiecināmais: 49955.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 34968.50 EUR
Projekta mērķis ir veikt namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas modernizāciju un attīstību, radot jauna dizaina galdniecības izstrādājumus, iegādājoties namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas iekārtu – CNC apstrādes centru, paplašināt to realizāciju tirgū, papildus izveidot vienu pilna laika darba vietu, radot kvalitatīvākus darba apstākļus, paaugstinot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot konkurētspēju un teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Atbalsta pretendents: fiziska persona
Projekta nosaukums: Circeņu pārstrāde
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 42000.00 EUR

Projekta mērķis ir lauku teritorijā – viensētā “Āres”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā – uzsākt darbību bioekonomikas nozarē, izveidojot ražotni un radot jaunu produktu – pulveri ar augstu olbaltumvielu saturu (60-70% olbaltumvielas) un citām augstvērtīgām uzturvielām (kalcijs, dzelzs, Omega 3, Omega 6, šķiedrvielas), kas iegūts no paša saimniecībā izaudzētiem circeņiem (mājas circenis (Acheta domestica)). Šādas ražotnes izveide veicinās vietējās teritorijas ekonomisko attīstību un attīstīs jaunu uzņēmējdarbības veidu, turklāt šāds produkts Latvijas teritorijā būs inovatīvs produkts. Kā arī ražotnē plānots sapakot (atbilstošā, siltinātā iepakojumā) dzīvus circeņus, kuri tiks tirgoti kā barība eksotiskiem dzīvniekiem.

Atbalsta pretendents: SIA ĒDOLES DĀRZI
Projekta nosaukums: Ābolu limonādes ražotne
Reģistrētais attiecināmais: 56700.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 39690.00 EUR
Uzņēmuma īstermiņa mērķi ir uzsākt jauna pārtikas produkta ar augstu pievienoto vērtību – ābolu sulas ražošanu ērtā – alumīnija bunžas iepakojumā. Uzņēmuma ilgtermiņa mērķi ir attīstīt produktu klāstu, papildinot ābolu sulu ar cita veida produktiem (bumbieru, ķiršu, zemeņu), kā arī attīstīt minerālūdens ražošanu.

Atbalsta pretendents:  PSV Skrundas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Pacēlāja izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centrs”Rudbārži”
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 48000.00 EUR


Projekta mērķis ir izveidot inovatīvu sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas pakalpojumu kompleksu Rudbāržos, nodrošinot vides pieejamību. Projekta galvenais mērķis ir izmantot Rudbāržu internātskolas abu ēku un plašās teritorijas, kā arī ainaviskās apkārtnes potenciālu, izveidojot vēl nebijušu ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijas konceptu, kurā aktīva novecošana mijiedarbotos ar jauniešu, pusmūža cilvēku, kuriem pastāv profesionālās izdegšanas risks, un brīvprātīgā darba veicēju aktivitātēm.

Atbalsta pretendents: ZS Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība “Lejiņas”
Projekta nosaukums: Lejas zaļo Dzirnavu ēkas atjaunošana pasākumu organizēšanai
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 42000.00 EUR
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt pasākumu organizēšanas pakalpojumu, atjaunojot Lejas zaļās Dzirnavas, radot plašu, modernu, sakoptu pasākumu rīkošanas vietu.

Atbalsta pretendents:  SIA PLATTE
Projekta nosaukums: PLATTE – IKEA PREMIUM FASĀDES
Reģistrētais attiecināmais: 50000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 35000.00 EUR

Projekta mērķis ir paplašināt ražošanu, iegādāties pamatlīdzekļus, radīt jaunas darba vietas, radīt jaunu un inovatīvu dizaina produktu.

Atbalsta pretendents: BDR “Eguss”
Projekta nosaukums: Zirga pajūga pakalpojumu nodrošināšana vietējās rīcības grupas teritorijā
Reģistrētais attiecināmais: 8485.20 EUR
Reģistrētais publiskais: 5939.64 EUR
Projekta mērķis ir iegādāties ratus un širu aizjūgu, lai nodrošinātu zirgu pajūga pakalpojumu sniegšanu visā vietējās rīcības grupas teritorijā.

Atbalsta pretendents:  IK Petūnija
Projekta nosaukums: Vietējās produkcijas popularizēšanas un tirdzniecības vietas PITSTOP izveide Alsungas novadā
Reģistrētais attiecināmais: 19143.96 EUR
Reģistrētais publiskais: 13400.76 EUR
Projekta mērķis ir izveidot un aprīkot vietējās produkcijas popularizēšanas un tirdzniecības vietu PITSTOP Alsungas novadā, Raiņa ielā, tādejādi dažādojot IK Petūnija darbību un veicinot vietējo uzņēmējdarbību.

Atbalsta pretendents: IK RIETUMU MEŽSAIMNIEKS
Projekta nosaukums: Pārvietojamā lentzāģa iegāde mobilo zāģēšanas pakalpojumu sniegšanai
Reģistrētais attiecināmais: 17023.58 EUR
Reģistrētais publiskais: 11916.51 EUR
Projekta mērķis ir, līdz 2019. gada beigām veicot pārvietojama lentzāģa iegādi, dažādot Pretendenta saimniecisko darbību, papildus mežsaimniecības palīgdarbībām uzsākot sniegt mobilus kokmateriālu zāģēšanas pakalpojumus privātpersonām un maziem uzņēmumiem un tādējādi radot visas VRG mērogā unikālu un inovatīvu risinājumu maza un vidēja apjoma kokmateriālu sagatavošanas darbu veikšanai. Šo mērķi paredzēts sasniegt, īstenojot projektā paredzētās aktivitātes.

Atbalsta pretendents:   SIA Drukart
Projekta nosaukums: SIA “Drukart” pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
Reģistrētais attiecināmais: 48123.15 EUR
Reģistrētais publiskais: 33686.20
EUR

Pēc projekta īstenošanas mērķis ir paaugstināt kvalitāti, evektivitāti un pieejamību sekojošiem pakalpojumiem augstākā līmeņa amatniecībā: 1) Sietspiedes apdrukas pakalpojums uz papīra, tekstila u.c. materiāliem; 2) Nodrošināt sietspiedes darbnīcā esošos resursus un tehniskā aprīkojuma un inventāra pieejamību publikai; 3) Piedāvāt apmācības un meistarklases sietspiedē.

Gaidām Padures apkaimes darbnīcā!

Vai vēlies iepazīties un darboties kopā ar kaimiņiem un citiem Tavas apkaimes iedzīvotājiem? Vai iededzies par Padures attīstību un Tev ir idejas, ko būtu nepieciešams uzlabot? Piedalies Padures apkaimes darbnīcā, kas notiks 28. septembrī 11.00-15.30 Padures pagasta ēkā!

Šī darbnīca būs pirmais solis, lai taptu pozitīvas pārmaiņas. Skaisti dekorēts soliņš pie taciņas? Jauna mūžizglītības programma? Garšaugu dobe? 3D? Idejām ir dota iespēja lidot, un ar īpašām metodēm tiks meklēti veidi, kā dažādās idejas apvienot, kā meklēt resursus apkaimes iedzīvotāju starpā, kā līdzdarboties pašiem un kopā veidot savu apkaimi labāku. Apkaimes darbnīca būs arī iespēja iepazīt vienam otru un uzzināt par dažādām iedzīvotāju prasmēm.

Nāc uz Padures apkaimes darbnīcu un pavadi lielisku sestdienu! Ja plāno ierasties, dod ziņu uz darisim.pasi@gmail.com vai uz mūsu Facebook, lai zinām, cik daudz našķu gatavot!

Pasākumu organizē biedrība “Darīsim paši!” sadarbībā ar Kurzemes NVO centru projektā “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”. Vairāk par projektu facebook.com/projektsKOPA.

Kuldīgas apkaimes darbnīca jau šo sestdien, 21.09.2019.!

Vairāk par pasākumu lasi:
https://www.facebook.com/events/388511925410439/
http://www.darisimpasi.lv/nac-uz-kuldigas-apkaimes-darbnicu/

Nāc uz Kuldīgas apkaimes darbnīcu!

Vai vēlies iepazīties un darboties kopā ar kaimiņiem un citiem Tavas apkaimes iedzīvotājiem? Vai iededzies par Kuldīgas attīstību un Tev ir idejas, ko būtu nepieciešams uzlabot? Piedalies Kuldīgas apkaimes darbnīcā, kas notiks 21. septembrī 11.00-15.00 METRO CoWorking telpās! Īpaši aicinām pievienoties Liepājas ielas iedzīvotājus, bet droši var piedalīties ikviens kuldīdznieks.


Šī darbnīca būs pirmais solis, lai taptu pozitīvas pārmaiņas. Skaisti dekorēts soliņš Liepājas ielā? Jauna mūžizglītības programma? Garšaugu dobe? 3D? Idejām ir dota iespēja lidot, un ar īpašām metodēm tiks meklēti veidi, kā dažādās idejas apvienot, kā meklēt resursus apkaimes iedzīvotāju starpā, kā līdzdarboties pašiem un kopā veidot savu apkaimi labāku. Apkaimes darbnīca būs arī iespēja iepazīt vienam otru un uzzināt par dažādām iedzīvotāju prasmēm.

Nāc uz Kuldīgas apkaimes darbnīcu un pavadi lielisku sestdienu! Tiekamies METRO 21. septembrī plkst. 11.00. Ja plāno ierasties, dod ziņu uz darisim.pasi@gmail.com vai uz mūsu Facebook, lai zinām, cik daudz našķu gatavot!

Pasākumu organizē biedrība “Darīsim paši!” projektā “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”. Vairāk par projektu facebook.com/projektsKOPA.

Veikta Kuldīgas Jauniešu mājas pagalma labiekārtošana

Projekta „Kuldīgas Jauniešu mājas labiekārtošana Jelgavas ielā 26, Kuldīgā” ietvaros, kopš  2018.gada rudens līdz 2019.gada jūlijam tika veikti būvniecības darbi Jauniešu mājas pagalmā. 

Plānojot nepieciešamā pagalma labiekārtojumu, tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis – prioritāri uzbūvēt pagalma nožogojumu, lai tiktu nodrošināta kārtība un drošība pagalmā un veikt pagalma pamatnes sakārtošanu, izbūvēt pergolu ar atpūtas soliem u.c. Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta iespēja organizēt jauniešu āra aktivitātes, piemēram, organizēt brīvdabas kino vakarus, atvērtas radošās darbnīcas, pagastu dienas, neformālus sarunu vakarus, neformālās sporta spēles un tamlīdzīgus pasākumus. Ikvienam jaunietim tā ir iespēja būt aktīvam, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un pašam iesaistīties sabiedriskās dzīves dažādošanā Kuldīgā. Kuldīgas Jauniešu mājas pamataktivitātes veido saturīga brīvā laika pavadīšana, pasākumu organizēšana, bet tālākie darbības virzieni tiks papildināti, pamatojoties uz jauniešu vajadzībām un interesēm.

Projektu īsteno biedrība “SDK jaunieši” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Pagalma labiekārtojuma projekta risinājumu autors ir SIA “PBT”, būvdarbus veica SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, savukārt būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “SNB projekti”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu EUR 27000.00 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 42109.41 apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit

5.kārtā apstiprinātie projekti

2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

Atbalsta pretendents: BDR “Dzīvotprieks”
Projekta nosaukums:  Āra trenažieru ierīkošana Turlavas pagastā
Kopējais finansējums: 32543.18 EUR
Publiskais finansējums: 29288.82 EUR
Projekta mērķis ir sekmēt sporta un veselīga dzīves veida attīstību Turlavas pagastā, iekārtojot āra trenažiera laukumu ar trim bērnu trenažieriem, vienu trenažieri cilvēkiem ar ierobežotām kustībām un desmit pieaugušo trenažieriem visām muskuļu grupām, kā arī divām atsperšūpolēm un vienām līdzsvara šūpolēm pašiem mazākajiem apmeklētājiem. Trenažieru laukuma tuvumā tiks izvietoti arī pieci soli ar atzveltnēm un pieci soli bez atzveltnēm, kur apmeklētāji varēs novietot savas līdzpaņemtās mantas vai vienkārši pasēdēt un atpūsties.

Atbalsta pretendents: PSV Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta nosaukums:  Aktīvā atpūtas laukuma izveide un teritorijas labiekārtošana Kuldīgas novada Pelču ciemā
Kopējais finansējums: 39907.14 EUR
Publiskais finansējums: 35916.43 EUR

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti un dažādot aktīvās atpūtas iespējas dažāda vecuma iedzīvotāju grupām, izveidojot mūsdienīgu un daudzfunkcionālu aktīvās atpūtas laukumu Kuldīgas novada Pelču ciemā. Projekta ietvaros ir plānots radīt laukumu ar rotaļu elementiem, kuri veicina veiklību, līdzsvara izjūtu, acu – roku koordināciju, ko ir īpaši svarīgi attīstīt pirmsskolas vecuma bērniem. Tāpat plānots uzstādīt bērnu vidū ļoti lielu popularitāti ieguvušās šūpoles “Ligzda”. Svarīga atpūtas laukuma sastāvdaļa būs rotaļu centrs, kurš paredzēts bērniem ar īpašām vajadzībām – gan bērniem ar kustību traucējumiem, gan garīgās attīstības traucējumiem. Ņemot vērā, ka Pelčos atrodas Pelču speciālā internātpamatskola attīstības centrs un bērni regulāri dodas pastaigās, tad šī būtu vieta, kur viņiem kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Savukārt lai mazinātu jauniešu atkarību no interneta lietošanas un veicinātu atrašanos svaigā gaisā, tad laukumā tiks uzstādīti ielu vingrošanas elementi. Ņemot vērā, ka visbiežāk bērni nedodas vieni paši uz laukumu, bet viņus pavada vecāki vai vecvecāki, tad brīvā laika dažādošanai tiks uzstādīti āra trenažieri.

Atbalsta pretendents: PSV Skrundas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā
Kopējais finansējums: 31600.00 EUR
Publiskais finansējums: 28440.00 EUR

Pabeigt Ventas kalna attīstības koncepciju izbūvējot pastaigu takas pagarinājuma II kārtu ar apgaismojumu, izvietojot norādes, bioloģisko tualeti un izveidojot pārģērbšanas vietu Saldus ielā 23, Ventas upes krastā Skrundā. Kā arī ieviest jauninājumu publiski pieejamu čigānu pirts vietu. Projekta ietvaros tiks: 1) izbūvēta II kārta pastaigu takai -zemes darbi ap 260 m2, uzstādītas 2 laternas, uzstādīts karkass čigānu pirtij, veidots speciāls ugunskurs kurtuve; 2) uzstādīta bioloģiskā, sausā tualete, kas atdala urīnu no fekālijām un kas paredzēta arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem; 3) uzstādītas 12 metāla norādes teritorijā (uz objektiem, vietām, aizlieguma zīmes, un citas norādes); 4) izstrādāta apliecinājuma karte palīgēkai un veikti paredzētie darbi- jumta, logu, durvju nomaiņa, sienu remonts, kas turpmāk kalpos par pārģērbšanās vietu peldētājiem un tiem, kas vēlēsies iet pirtī; 5) veikti teritorijas labiekārtojuma darbi pēc būvniecības vai lietu uzstādīšanas.

Atbalsta pretendents: PSV Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Rendas pagasta Centra dīķa teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem
Kopējais finansējums: 37694.95 EUR
Publiskais finansējums: 33925.45 EUR

Projekta mērķis ir atjaunot Rendas Centra dīķi, papildinot to ar jaunizveidotu atpūtas vietu, tādējādi veicot vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, tai skaitā objekta pieejamību personām pensijas vecumā un personām ar kustību traucējumiem. Īstenojot projektu tiks izveidots jauns tūrisma piedāvājums vietējās rīcības grupas teritorijā. Esošais Rendas tūrisma piedāvājums tiks papildināts ar jaunu apskates objektu, kurš papildus tūrisma piedāvājumam, kalpos kā atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vieta pagasta iedzīvotājiem. Tiks atjaunota un papildināta teritorijas ainaviskā un kultūrvēsturiskā vērtība, kas nodrošinās teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Tiks radīta iespēja pilnveidot pagasta sporta un kultūras pasākumus. Sakārtotā un uzlabotā vide spēs piesaistīt vairāk apmeklētājus, tūristus no citiem Kurzemes reģiona novadiem, kā arī, pavērs plašākas sadarbības iespējas ar Alsungas, Skrundas novadiem dažādu pasākumu organizēšanā.

Atbalsta pretendents: NOD Imanta Ziedoņa muzeja fonds
Projekta nosaukums:  “Vēl daudz lielāks galds virs mana galda”
Kopējais finansējums: 40000.00 EUR
Publiskais finansējums: 36000.00 EUR

Projekta mērķis ir 2019. gada laikā labiekārtot teritoriju Kuldīgā, Pārventas parkā, izveidojot tur labiekārtojuma elementu mākslas instalāciju “Galds”. Projekta laikā tiks izveidots labiekārtojuma elements – mākslas instalācija “Galds”. Tas ir universāla dizaina risinājums, kas sevī ietver: 1) Mākslas objektu 2) Piknika vietu 3) Bibliotēku 4) Skatuves platformu 5) 4 audio solus ar Imanta Ziedoņa balsi 6) Iestrādātas radio atskaņošanas ierīces. 2019. gada 6. maijā Kuldīgā, Pārventas parkā, tiks iestādīts māksliniecisks kartupeļu lauks. Tam blakus tiks ieslēgts īpaši izveidots interneta radio “Kartupeļu radio”, kas tur skanēs no maija līdz septembra vidum nākamos 6 gadus. I. Ziedoņa muzejs apkārt laukam īstenos dažādus ar kultūru, zinātni un jaunradi saistītus pasākumus.

Atbalsta pretendents: BDR “Viduskurzemes tūrisma apvienība”
Projekta nosaukums:  IZGAISMO VENTAS RUMBU!
Kopējais finansējums: 35696.90 EUR
Publiskais finansējums: 32127.21 EUR

Projekta mērķis ir izveidot Ventas rumbas apgaismošanas sistēmu (gaismas instalāciju), kas nodrošinātu regulāru izgaismošanu diennakts tumšajā laikā, tādā veidā nodrošinot dabas objekta popularizēšanu un potenciāla izmantošanu. Izgaismojot Ventas rumbu tiks radīti priekšnosacījumi tālākai tās potenciāla izmantošanai – aktivizēsies vietējā uzņēmējdarbība un veidosies jauni tūrisma piedāvājumi un produkti ārpus tradicionālās tūrisma sezonas – tematiski publiski pasākumi, kompleksi piedāvājumi, tūres. Ventas Rumbas izmantošana ārpus aktīvās tūrisma sezonas un tumšajā diennakts laikā ir ierobežota un netiek izmantots tās potenciāls, kas šādam nacionāla mēroga objektam būtu iespējams, to izgaismojot. Tādēļ, projektā plānots iegādāties un uzstādīt atbilstošu apgaismojuma aprīkojumu, lai Ventas rumbas izgaismošana būtu tehniski kvalitatīva dažādos laikapstākļos un pielāgojama dažādiem pasākumiem, kas tiek organizēti Kuldīgā.

Atbalsta pretendents: PSV Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Ikdienas satiksmes drošības uzlabošana pie Vārmes pamatskolas Vārmes pagastā
Kopējais finansējums: 33301.73 EUR
Publiskais finansējums: 29971.56 EUR

Mērķis ir šī projekta ietvaros uzlabot satiksmes drošību pie Vārmes pamatskolas – autostāvvieta ar bruģētu piebrauktuvi, izveidota skolēnu autobusa pietura. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks būtiski uzlabota ikdienas satiksmes drošība pie Vārmes pamatskolas un sakārtota vietējā teritorija, lai Vārmes pagasta pamatskolas skolēniem, pedagogiem, iedzīvotājiem un viesiem, kuri apmeklē daudzos izglītības, sporta, izklaides un kultūras pasākumus Vārmes pamatskolā un sporta hallē uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Atbalsta pretendents: BDR “SDK jaunieši”
Projekta nosaukums:  Daudzfunkcionāla laukuma izveide aktīvās atpūtas parkā Pārventā, Ventas ielā 33, Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Kopējais finansējums: 39888.93 EUR
Publiskais finansējums: 35900.03 EUR

Bērnu un jauniešu aktīvā atpūtas parka Pārventā labiekārtošana, ierīkojot daudzfunkcionālu zonu/ laukumu, lai nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Īstenojot projektu, tiks dažādotas sabiedriskās aktivitātes – bērniem, jauniešiem tiks nodrošināta iespēja attīstīt sevi un aktīvi pavadīt brīvo laiku kustoties svaigā gaisā. Projekta ietvaros plānots veikt teritorijas labiekārtošanu, uzstādot: 1. šūpoles uz 6 kājām ar vienu grozu un ģimenes sēdeklīšu kompleksu, kurš paredzēts lietošanai līdz 5 personām; 2. jaunu rotaļu kompleksu, kas sastāv no tērauda slidkalniņa ar koka apmalēm, ugunsdzēsēja stieņa šļūkšanai, vertikālām metāla kāpnēm, dizaina tornīša, kāpelēšanas elementa ar plastmasas izciļņiem u.c.; 3. āra mūzikas instrumentus – kajonu komplektu, kurā ietilps 3 kajoni un melodiskie zvani, kas sastāv no vienpadsmit alumīnija vertikāliem zvaniem.

Atbalsta pretendents: PSV Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Gājēju laipas atjaunošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Padures pagastā
Kopējais finansējums:40000.00 EUR
Publiskais finansējums:36000.00 EUR

Projekta mērķis ir atjaunot un pilnveidot gājēju tiltu pāri Padures dīķim, tādējādi veicot vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanu, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, tai skaitā objekta pieejamību arī personām ar kustību traucējumiem. Laipa izveidota vēl kopsaimniecības „Lejaskurzemes izmēģinājumu stacija” darbības laikā ap 1984.gadu. Tā ir metāla trosēs iekārta laipa ar trošu balstiem katrā dīķa pusē. Laipas segums veidots no koka dēļiem, ko satur metāla margas un troses. Pašreiz, pēc vairāk kā 30 gadu intensīvas ekspluatācijas, redzams, ka ūdenskrātuves līmeņa svārstības izraisījušas kritisku laipu galu balstu izskalojumus krastā. Korozija vairākās vietās bīstami sabojājusi laipas nesošo konstrukciju metāla daļas. Laipas koka seguma klājs daļēji satrupējis un atsevišķās vietās koka klājuma dēļi ir izlūzuši. Laipas metāla margas deformējušās, kā rezultātā, tās vairs nepilda savu funkciju visas laipas garumā. Visu šo bojājumu rezultātā, pārvietošanās pāri laipai ir kļuvusi nedroša un to ir nepieciešams atjaunot.

3.rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai

Atbalsta pretendents: fiziska persona
Projekta nosaukums: Manteļskursteņa ajaunošana Baznīcas ielā 17, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai
Kopējais finansējums: 29520.47 EUR
Publiskais finansējums: 26568.42 EUR

Projekta iesniedzēja mērķis ir šī projekta ietvaros veikt manteļskursteņa atjaunošanu, saglabājot un izceļot tā kultūrvēsturisko nozīmi, tādējādi uzlabojot vietējās teritorijas kultūras objektu, sakārtošanu, pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Īstenojot projektu tiks atjaunots un padarīts publiski pieejams vēsturiskais manteļskurstenis Stafenhāgena namā, kas radīs jauninājumu visā vietējās rīcības grupas teritorijā. Esošais Kuldīgas tūrisma piedāvājums tiks papildināts ar jaunu apskates objektu, kurš papildus tūrisma piedāvājumam, kalpos kā izstāžu, ekspozīciju vieta dažādiem kultūras, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un mākslas pasākumiem.

Atbalsta pretendents: PSV Skrundas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana
Kopējais finansējums: 10022.00 EUR
Publiskais finansējums: 9019.80 EUR

Izveidot interaktīvu un apmeklētājiem saistošu ekspozīciju Skrundas Deportācijas vagonā-muzejā. Paredzētie darbi. Izveidot interaktīvu muzeja ekspozīciju, kas sastāvēs no:

  • 4 izgaismotām lielizmēra planšetēm/stendiem,
  • Planšešu izgaismošana- vadu pārvilkšana vagona iekšpusē (vadi melnā plastmasas vai tekstila izolācijā), gaismekļu uzstādīšana, gaismas intensitātes regulēšana (dimmēšana), slēdžu ierīkošana.
  • Vēsturisko priekšmetu (gludeklis, šaha kauliņi, grāmata, bērzu tāses turziņa, cigarešu etvija un vēl daži mazi priekšmeti) izvietošana. 2 eksponēšanas vitrīnas ar apgaismojumu.
  • Audio skaņas nodrošinājuma ierīce (ar CE marķējumu)- (braucoša vilciena skaņa, cilvēku vaidi) ar iespējām pievienot arī atmiņu stāstu lasījumu. Skaļruņi, pastiprinātājs, atskaņotājs.
  • Grāmatu un citu vizuālo materiālu eksponēšana par Deportācijas vagonu izveidi. Neliela planšete (plastikāts/metāls)
  • Guloši vai stāvoši cilvēki- lelles/silueti. 3 gabali- vīrietis sieviete un bērns.

Atbalsta pretendents: BDR “MESS”
Projekta nosaukums: Etnogrāfisku Planīcas tautastērpu darināšana deju kolektīviem “Austra”un “Austriņa”
Kopējais finansējums: 30267.50 EUR
Publiskais finansējums: 27240.75 EUR

Izgatavot etnogrāfiski pareizu Planīcas tautastērpu deju kolektīviem “Austra” un “Austriņa”, lai popularizētu to sabiedrībā un saglabātu nākamajām paaudzēm. Etnogrāfiskā Planīcas pagasta tautastērpa paraugi atrasti Kuldīgas novada muzejā, bet ne reizes nav atdarināti, tāpēc tas ir jauninājums ne tikai Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados, bet visā Latvijā un ieguvums visiem Latvijas iedzīvotājiem, kam interesē latviešu tautastērpu veidi un to valkāšanas tradīcijas. Projekta rezultātā tiks iegādāti 48 meiteņu un 48 zēnu tautastērpi. Vislielākie ieguvēji būs deju kolektīva dalībnieki, jo varēs ar lepnumu pārstāvēt savu skolu un novadu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, skatēs, koncertos, konkursos un festivālos.

Atbalsta pretendents: PSV Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra piemiņas iedzīvināšana Kuldīgas novada Ēdoles ciemā 
Kopējais finansējums: 36000.00 EUR
Publiskais finansējums: 32400.00 EUR

Projekta mērķis ir popularizēt ievērojamā sabiedriskā darbinieka Krišjāņa Valdemāra darbību Ēdolē pirmās latviešu bibliotēkas izveidošanā, vienkāršās tautas izglītošanā un kultūras dzīves veidošanā, veicinot patriotisma jūtu un zināšanu alku ieaudzināšanu vietējos iedzīvotājos, skolu jaunatnē un citos apmeklētājos. Tiks izveidota atceres vieta – piemineklis Ēdoles ciema Dzirnavu dārzā. Projekta ietvaros tiks uzstādīts metu konkursā uzvarējušā autora piemineklis, kurā attēlotas atvērtas grāmatas ar Valdemāra tēlu un viņa izteicienu: “Zināšanas ir vērtība, ko cilvēkam neviens nevar atņemt”, kas simbolizē Valdemāra darbību Ēdolē, un planšetes ar aprakstu par Valdemāra darbību šajā laika posmā.

Atbalsta pretendents: REL KULDĪGAS SVĒTĀS ANNAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Projekta nosaukums: Draudzes mājas fasādes atjaunošana
Kopējais finansējums: 32540.61 EUR
Publiskais finansējums: 29286.55 EUR

Projekta mērķis ir Kuldīgas Sv.Annas baznīcas draudzes mājas fasādes atjaunošana, vides pielāgošana personām ar invaliditāti, senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem. Fasādes atjaunošana un pandusa ierīkošana glābs draudzes māju no turpmākas bojāšanās. Fasāde tiks pilnīgi atsegta. Paku koku spraugas aizdarītas ar blīvējumu, ieklāta vēju barjera un uz koka latojuma veidots apšuvums, kas tiks imprignēts, krāsots. Logi un durvis tiks salaboti, pārkrāsoti, iestrādātas blīvgumijas, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti. Ēkas pamati tiks pastiprināti, apmesti un nokrāsoti. Virs pamatiem paredzēts cinkota un krāsota skārda lāseņa montāža. Ieejas abās pusēs pie lieveņa tiks demontētas bojātās betona plāksnes un paaugstināts grunts līmenis ar noteci uz lietus ūdens kanalizāciju. Lievenis un kāpnes pie ieejas tiks atjaunotas, uzstādīts jauns kājslauķis. Paredzēts uzstādīt pārvietojamu invalīdu uzbrauktuvi (pandusu), lai cilvēki ar kustību traucējumiemvarētu iekļūt draudzes mājā.

Atbalsta pretendents: BDR Kuldīgas dejotāju biedrība
Projekta nosaukums:  Basu ciema “Pakalnu” māju vasaras tērpa rekonstrukcija- Gudenieku suitu tērpu darināšana bērnu deju kolektīvam “Stariņš”
Kopējais finansējums: 8078.87 EUR
Publiskais finansējums: 7270.98 EUR

Projekta mērķis ir izveidot unikālu tautas tērpa rekonstrukciju bērnu deju kolektīvam “Stariņš”. Popularizēt Kuldīgas novada muzejā esošo tautastērpu krājumu, līdz ar to, piesaistīt jauniešu un citu cilvēku interesi par Kuldīgas apkārtnes kultūru un tās atstātajām bagātībām. Popularizēt tautas dejas Kuldīgas novadā, Latvijā un ārpus tās savā koncertdarbībā, izmantojot tieši šos tērpus, kas izgatavoti ar projekta palīdzību. Veicināt bērnu un jauniešu izpratni par tautastērpu kultūru, Kuldīgas novada kultūrvēsturisko mantojumu un tautastērpu darināšanas procesu. Projekta laikā bērni dodas uz darbnīcu, apgūst tautastērpu darināšanas prasmes. Veidojas lielāka izpratne pat tautastērpu kultūru, apgūtas jaunas prasmes. Projekta rezultāts sniegs būtisku ieguldījumu Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā. Vienlaicīgi tiek veicināta sadarbība starp deju kolektīvu un Kuldīgas novada muzeju, veidojot precīzu muzeja īpašumā esošo artefaktu rekonstrukcijas.

Labiekārtots rotaļu laukums Pārventā

Projekta „Aktīvās atpūtas parka Pārventā labiekārtošana” ietvaros, 2019.gada pavasarī tika veikta tīklu piramīdas un vingrošanas stieņu ierīkošana. Plānojot nepieciešamo labiekārtojumu, tika ņemts vērā parka apmeklētāju – bērnu, jauniešu un viņu vecāku izteiktās vēlmes – prioritāri nomainot pašrocīgi gatavotos vingrošanas stieņus ar ES prasībām atbilstošiem, zem tiem paredzot gumijas seguma ieklāšanu, lai atvieglotu apsaimniekošanu, kā arī izvietojot tīklu piramīdu, tādējādi nodrošinot parka apmeklētājiem iespēju dažādot sabiedriskās aktivitātes. Papildus tika izgatavota informatīvā plāksne, kas tiks uzstādīta aktīvās atpūtas parkā, tādējādi sniedzot vizuālu informāciju par projekta īstenotāju un rotaļu laukumu, kā arī ietverot informācija par parka lietošanas un drošības noteikumiem.

Projektu īsteno biedrība “SDK jaunieši” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu EUR 25710.20 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2856.70 apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.


Ieklausies un atsaucies!

Meklējam topošos un esošos LĪDERUS Alsungas novads Kuldīga un Skrundas novada pašvaldība novados !
Ieklausies un atsaucies Elina Immere (Kurzemes NVO centrs) aicinājumam līdzdarboties savas kopienas attīstībā !
👉🏻 Piesakies šeit: http://ej.uz/pieteikumsKOPA

Page 2 of 28

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén