Page 2 of 27

Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta!

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 6. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” iesniegti 32 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 1’061’509,87 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 655`133,58 EUR).

Atgādinām!

Projektu pieteikumus iespējams iesniegt vēl 3 dienas līdz 1.maija 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – EPS!

Ņemam vērā, tehnika paliek tehnika, tādēļ aicinām iesniegšanu neatlikt uz pēdējo brīdi… ⏰

Par “Sapņotavu” Alsungā

Pārcelties no Rīgas un jau ierastas vides uz vienu no Latvijā mazākajiem novadiem – Alsungu, tukšā vietā uzcelt savu “Sapņotavu”, kur ļauties sapņiem, labestībai, atvērtībai un laipnībai un aicināt to darīt arī citus.

Sarunu ar Veisu ģimeni par uzdrīkstēšanos skatieties Skrundas televīzijas veidotajā raidījumā “Koši, droši, radoši”.
Shttps://www.youtube.com/watch?v=GiM1kKy5gN4&feature=share

4. Latvijas Lauku kopienu parlaments!

Rīgā, 10.04.2019.

No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.

Informatīvajā telpā mēs nemitīgi dzirdam, ka no Latvijas laukiem cilvēki aizbrauc, sabiedrības noveco, ir apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, nav kvalificētu darbavietu, bet minētie faktori ir vien daļa no izaicinājumiem, kas kā atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu veidošanos laukos. Kas ir mūsdienīgi lauki? Mēs apgalvojam un zinām, ka lauki šodien vairs nav tikai vieta pārtikas ražošanai, vieta klusai un no sabiedrības attālinātai dzīvesvietai senioriem vai lauksaimniekiem.

​Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izziņā mēs radīsim skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiski, moderni, atvērti, konkurētspējīgi un var būt lieliska dzīves, darba un viesošanās telpa ikvienam. 6. un 7. jūnijā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju gan drosmīgajiem pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, gan esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem – apzināt esošo un plānoto likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

Parlamenta norises vieta būs Zaļā muiža, kultūras nams un citas vietas Zaļeniekos, Jelgavas novadā, kur vienkopus pulcēsies vairāki simti lauku dzīves un telpas attīstības entuziasti un pārmaiņu veidotāji no visas Latvijas, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, radošām industrijām, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm, alternatīvu kultūru ieviešanu, radošām izglītības pieejām un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicinām piedalīties ikvienu lauku iedzīvotāju un uzņēmēju, vietējo kopienu līderus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, deputātus, valsts pārvaldes pārstāvjus un politikas veidotājus –  ikvienu, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos.

Pieteikšanās dalībai šeit: ej.uz/4LLKPr

Vairāk informāciju par Lauku kopienu parlamentu var iegūt www.laukuforums.lv.

Kontakti:

Anita Seļicka

Latvijas Lauku foruma izpilddirektore

anita.selicka@gmail.com, 29442492


Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk nekā 80 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: www.llf.partneribas.lv
 
Latvijas Lauku kopienu parlamentu organizē biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, Lauku partnerību „Lielupe” un Zemgales NVO centru.

Tenisa laukuma izveide Kuldīgā

Projekts „Tenisa laukuma izveide Kuldīgā” īstenots ar mērķi izveidot tenisa kortu Kuldīgā, lai  nodrošinātu pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Īstenojot projektu, tika uzbūvēts oficiāli noteiktiem starptautiskiem standartiem atbilstošs tenisa korts, tādējādi  nodrošinot:

  • tenisa popularizēšanu biedrības “Darīsim paši!” teritorijā;
  • iespējas radošai, profesionālai izaugsmei;
  • fiziski aktīva dzīves veida veicināšanu un cilvēku veselības nostiprināšanu;
  • bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta atbalstīšanu;
  • iespēju spēlēt tenisu gan vienspēlē, gan spēlē pa pāriem.

Projektu īstenoja biedrība “Goldingen tenisa klubs” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 26999,99 euro apmērā un 3000,00 euro līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 5. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”.

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” iesniegti 32 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  758906,85 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 305`568,63 EUR).

3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanā” iesniegti 10 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  223`880,05 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 130`966,98 EUR).

Atgādinām!

Projektu pieteikumus iespējams iesniegt vēl 8 dienas līdz 25.marta 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – EPS!

Ņemam vērā, tehnika paliek tehnika, tādēļ aicinām iesniegšanu neatlikt uz pēdējo brīdi…

Piesakies uz individuālu konsultāciju Skrundā!

Gatavošanās projektu iesniegšanai rit pilnā sparā!

Ja Tevi interesē projektu iesniegšana #LEADER aktivitātēs “sabiedriskā labuma projekts” un/vai “uzņēmējdarbības projekti”, aicinām pieteikties uz individuālām konsultācijām 12.martā Skrundā, Raiņa ielā 11.

Konsultācijām piesakies, zvanot: 29463295 (Ieva Birbele)

Projektu pieteikumu iesniegšana:
📍sabiedriskā labuma projektiem no 25.02.2019. līdz 25.03.2019.
📍uzņēmējdarbības projektiem no 01.04.2019. līdz 01.05.2019.

Iespēja uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību!

Page 2 of 27

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén