Konkurss „Dižprojekts” – inovatīvi un ilgspējīgi risinājumi Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei

Dižošanās akcija – konkurss „Dižprojekts” notiek jau septīto reizi. Biedrība „Latvijas Lauku forums” konkursu organizē, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursam tika pieteikti divdesmit četri projekti no visiem Latvijas reģioniem ar ko vietējie lepojas.

Biedrība “Darīsim paši!” izvirzīja SIA “Goldingen Train” realizēto projektu “Interaktīva Viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā” – https://www.facebook.com/SenasKuldigasstasts/

„Konkursa „Dižprojekts 2017” kandidātu īstenotie projekti ir brīnišķīgs apliecinājums Latvijas lauku iedzīvotāju uzņemīgumam, mērķtiecībai, spējai īstenot ambiciozas un inovatīvas idejas, tādējādi sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Īstenotās idejas un radītie rezultāti kalpo kā izcili piemēri mērķtiecīgai un efektīvai Eiropas Savienības fondu ieguldīšanai, kas ir devis iespēju īstenot nozīmīgus projektus un inicatīvas, kalpojot kā papildinājums pašu īstenotāju finanšu un citiem resursiem. Šie ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums,” norāda „Latvijas Lauku foruma” izpilddirektore.

Ikviens var gūt iedvesmu no 2017. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem kandidātiem: sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai.

Konkursa „Dižprojekts” mērķis nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne vien savā novadā, bet visā Latvijā guva SIA “Benevilla” īstenotais projekts “Nakšņosim Benevillā”, ko izvirzīja biedrība “Alūksnes lauku partnerība” un ieguva titulu „Iedzīvotāju balsojuma populārākais projekts 2017”. Arī eksperti pievienojas iedzīvotāju balsojumam un norāda, ka ļoti pozitīvi vērtējama vēstures saglabāšana un viesnīcas kā daļas no kopīga piedāvājuma veidošana, tāpat īpaši tiek uzslavēta saimnieku iesaiste viesnīcas vadīšanā un arī unikālu ēdināšanas piedāvājumu izstrādē.

Trešo dalīto vietu nominācijā „Dižprojekts 2017” ieguva DKS “Jāņupe-2” īstenotais projekts “Patriotu laukuma izveide Jāņupē”, ko izvirzīja biedrība “Pierīgas partnerība”, sekmējot  vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, vienotības sajūtu un piederību vietai, un SIA “Bernātu Dzintariņš” īstenotais projekts “Bernātu Dzintariņa atdzimšana”, ko izvirzīja biedrība “Liepājas rajona partnerība”, realizējot brīnišķīgu un ambiciozu ideju – ir atdzimusi dabas mīļu un sportotāju atpūtas vieta jūras krastā, radot sirsnīgu atmosfēru, kas atbilstoša videi un atrašanās vietai.

Otro vietu nominācijā „Dižprojekts 2017” ieguva SIA GFK CENTRS īstenotais projekts “Jaunjelgavas pārceltuve pār Daugavu”, ko izvirzīja biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”. Pārcelšanās pār mūsu Likteņupi Daugavu starp Jaunjelgavu un Klidziņu vien dažās minūtēs ir ieguvumi izglītojošās, garīgajās un materiālajās jomās gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Pirmo vietu un „Dižprojekts 2017” titulu saņēma SIA Latvia Catering Company īstenotais projekts “Pārvietojamā restorāna tehnoloģisko iekārtu iegāde”, ko izvirzīja biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”. Projekta ietvaros tika izveidota pārvietojama restorāna virtuve, sniedzot iespēju kateringa pakalpojumus jebkurā klientam ērtā vietā, nodrošinot to ar apkalpojošo personālu un galdu servējumu. Šī ideja, kur virtuve ir kā akcents un ietverta automobilī, ir inovatīva visā Latvijā un ir pārsteidza ar oriģinalitāti, projekta iesniedzēju uzdrošināšanos, idejas vērienīgumu un gaumīgu rezultātu.

 

Tu vēl vari paspēt iesniegt savu projekta iesnieguma pieteikumu!

Atgādinām, ka vēl līdz 05.03.2018. notiek projektu iesniegumu pieņemšana 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

Noteikumi un saistošā dokumentācija atrodama šeit: http://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2014-2020/elfla-iv-karta/saistosie-dokumenti/

Ja rodas jautājumi, zvani 29463295 (Ieva)

 

Īstenots projekts “Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!”

Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme” ir īstenojusi projektu ” Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!”

Biedrība kopš tās  dibināšanas dienas, veic dažādas aktivitātes, lai īstenotu statūtos noteikto mēŗķi: veicināt pagasta attīstību, sekmēt un atbalstīt dažādu sabiedrisko grupu aktivitātes, savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību un tās iestādēm, veicināt sa  biedrības integrāciju.

Projekta “Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!” ietvaros ir iegādāti tautastērpi Vārmes pagasta skolas skolēnu tautas deju kolektīva ” Dimdariņi” visu vecumu (1.-9.klase) dejotājiem un lina tērpi abiem skolas koriem (1.-4.klase un 5.9.klase), kā arī  inovatīva mobila tērpu gludināšanas sistēma un skapis tērpu uzglabāšanai, lai atbalstītu Latvijas kultūras mantojuma tradīciju popularizēšanu un saglabāšanu.

Visi Kuldīgas novada Vārmes pamatskolas audzēkņi (esošie un topošie), kuri dejo BDK “ Dimdariņi” un dzied skolas koros un ansambļos ir ieguvuši skaistus un kvalitatīvus tērpus, lai godam pārstāvētu savu skolu, pagastu un novadu dažādos kultūras pasākumos.

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas LEADER un Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu.

2018.gadā uzsākts projekts “Ražots Kurzemē”

“Kurzemē liela interese par sava saražotā produkta labāku pārdošanu un popularizēšanu ir ne tikai nesen darbību uzsākušiem mājražotājiem un amatniekiem, bet arī pieredzes bagātiem. Biedrība “Darīsim paši!” sadarbojoties ar  Kandavas Partnerība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija Saldus Rajona Attīstības Biedrība Partnerība laukiem un jūrai Biedrība Talsu rajona partnerība šai mērķgrupai sākusi īstenot projektu, kura laikā tiks attīstīts vienots zīmols “Ražots Kurzemē” un izveidots šāds tūrisma maršruts. Projekts janvārī sācies ar mājražotāju un amatnieku apmācībām. ” Tā TV Skrunda sižetā par projektu “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”

Projekta “Ražots Kurzemē” ietvaros, aizvadīts jau trešais seminārs

 

7.februārī, Talsu novada muzejā,  projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” ietvaros, norisinājās jau trešais seminārs, kura tēma šoreiz bija “Zīmolvedība”. Pasniedzēja Jolanta Derkevica-Pilskunga raisīja dalībniekos lielu interesi par tēmu, kā rezultātā klātesoše iesaistījās dažādās diskusijās un pēc semināra gūtas pozitīvas atsauksmes. Par visu sīkāk Talsu Televīzijas sižetā.

Paldies projekta dalībniekiem par lielo atsaucību un uz tikšanos Kalnmuižas pilī, 23.februārī!

Atgādinām, ka pieteikšanās uz semināru ir obligāta, jo vietu skaits, diemžēl, ir ierobežots. Pieteikties var līdz 20.februārim, rakstot epastā darisim.pasi@gmail.com vai zvanot pa tālruni 27877975.

 

Izsludinām cenu aptauju izdevumu un publikāciju sagatavošanai “Pazīsti, atbalsti, sargā!”

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina cenu aptauju par publikāciju un izdevuma Pazīsti, atbalsti, sargā! sagatavošanu un publicēšanu.

Ar tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu iespējams iepazīties  ŠEIT>>

Piedāvājums jāiesniedz Pilsētas laukumā 4, 3.stāvā, Kuldīgā līdz 2018.gada 15.februārim, plkst. 17.00 vai sūtot uz epastu: darisim.pasi@gmail.com

Jau 7.februārī – seminārs “Zīmolvedība” Talsu novada muzejā

Šī gada janvārī, sešas Kurzemes vietējās rīcības grupas – “Darīsim paši!”, Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Kandavas Partnerība”, sadarbojoties ar Viesnīcu un restorānu mācību centru, Kurzemes tūrisma asociāciju un Kurzemes tūrisma apvienību ir uzsākuši projektu “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”, tā vēloties aktualizēt un stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei, veidojot kopīgu vizuālo identitāti.

Janvārī jau notikuši divi mācību semināri mājražotājiem un amatniekiem. Kuldīgā, 10.janvārī, pasniedzēja Linda Medne mācību ciklu uzsāka ar lekciju par tirgus izpēti. 24.janvārī, Jaunpilī, jurists Dainis Pilskungs sniedza noderīgu informāciju lekcijā “Likumdošana”.

Jau 7.februārī, Talsos gaidāms trešais seminārs, kuru vadīs pasniedzēja Jolanta Derkevica-Pilskunga. Lekcija norisināsies Talsu novada muzejā un šajā reizē interesenti varēs uzzināt vairāk par tēmu “Zīmolvedība”. Sākums plkst. 11:00.

Šodien, 5.februārī, ir sākusies konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieteikumus var iesniegt 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanā” no 05.02.2018. – 05.03.2018.

Projektu konkursa 4.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 102′ 118.80 EUR,  maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – līdz 20′ 000.00 EUR.

4.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde. Projekti, kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti.

Sīkāka informācija:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-darisim-pasi/

http://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2014-2020/elfla-iv-karta/saistosie-dokumenti/