Noslēgusies projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” pirmā aktivitāte

Šī gada janvārī tika dots starts mājražotāju un amatnieku projektam “Ražots Kurzemē”, kurā iesaistītas sešas vietējās rīcības grupas – biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība”, biedrība “Talsu rajona partnerība”, biedrība “Laukiem un jūrai”, kā arī biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un biedrība “Kandavas partnerība”

Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt mājražotāju un amatnieku produktu attīstību un noietu, uzlabojot zināšanas un pieredzi par uzņēmējdarbību un tirgvedību, kā arī stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei un veidot kopīgu vizuālo identitāti.

10.janvārī, Kuldīgā, norisinājās pirmais mācību cikla seminārs, kura tēma bija “Tirgus izpēte un segmentu apzināšana”, to vadīja Linda Medne no Viesnīcu un restorāna servisa centra. Atsaucība bija negaidīti liela, Mārtiņzālē kopumā pulcējoties 82 interesentiem, tika aizvadīts jautājumiem bagāts un noderīgs seminārs. Bija arī ieradušies pārstāvji no vietējā laikraksta un novada televīzijas.


24.janvārī, Jaunpils reģionālās attīstības centrā “Rats”, jurists Dainis Pilskungs klātesošajiem sniedza izklāstošu informāciju par tēmu “Likumdošana”. Pasniedzējs bija sagatavojis ļoti noderīgu prezentāciju, kuras saturs  ticis sagatavots tieši šajai mērķa grupai. Dalībnieki priecājās tās saņemt savos e-pastos, lai izmantotu arī ikdienā.

Februāris iesākās ar “Zīmolvedību” Talsos, ko pasniedza mācību centra “DaJo” pasniedzēja Jolanta Derkevica-Pilskunga. Seminārs aizritēja nemanot, jo pasniedzējas aizrautīgā lekcijas pasniegšanas maniere dalībniekus iedvesmoja, tika uzdoti dažādi jautājumi un izskaņā pat pietrūka laiks, lai uz tiem visiem atbildētu.

Pēc trīs intensīviem mācību semināriem, 23.februārī, Kandavas novada Kalnmuižas pilī, projekta dalībniekus sagaidīja radoša saruna / iedvesmas lekcija “Praktiskais radošums”, kurā bija uzaicināti divi dalībnieki – garšvielu eksperte un pasaules apceļotāja Daiga Veismane un arhitekts Aldis Apšenieks. Saruna tika aizvadīta neformālā gaisotnē, tās laikā dalībnieki varēja degustēt ēdiena aizdarus, kā arī dažādu pasaules kultūru garšvielas un mērces, ko bija pagatavojusi Daiga Veismane. Otrajā daļā ar Aldi Apšenieku klātesošie iepazina Latvijas pirmo japāņu dārzu, kas tika veidots deviņus gadus, kā arī aizraujošā video veidā kopā aizceļoja uz Japānu. Papildus radošajai sarunai, projekta dalībniekiem bija iespēja doties mazā ekskursijā pa atjaunoto Kalnmuižas pili.

 

Dundagas pilī, 14.martā, norisinājās seminārs “Statēģiska pieeja sociālo tīklu reklāmai”, kuru vadīja mārketinga speciālists Mareks Liepa. Semināra dalībnieki vienkāršā veidā tika iepazīstināti ar reklāmas iespējām populārajā lietotnē Facebook.

Savukārt 28.martā, Saldus bērnu un jaunatnes centra telpās, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja, Maija Rozenfelde, kura lielu daļu pavada strādājot Ņujorkā,  klātesošajiem sniedza ieskatu “Dizaina veidošanā”. Viņa strādājusi pie tādiem produktu dizainiem, kā, piemēram “Rūjiena – saldējums sapņotājiem”, veidojusi dizainu Kokmuižas eila darītavai, kā arī daudziem citiem Latvijā zināmiem produkta iepakojumiem. Pēc lekcijas tika saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes par to, ka Maija Rozenfelde iedvesmojusi piedomāt par sava produkta iepakojumu un tā nozīmīgumu preces pārdošanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.aprīlī, Engures novada Apšuciemā, noslēdzās projekta pirmā aktivitāte – mācību semināri.  Atkārtoti ar lielu prieku tika sagaidīta Viesnīcu un restorānu servisa centra pasniedzēja Linda Medne. Šoreiz L.Medne dalībniekus izglītoja viesmīlības un budžeta plānošanas tēmās. Noslēdzošais seminārs tika aizvadīts mazākā dalībnieku pulkā, kas brīvi ļāvi darboties grupās un labāk iepazīt vienam otru. L.Medne semināra izskaņā saņēma sirsnīgus aplausus, jo pasniedzējas oratoriskās spējas un izcilās zināšanas uzrunāja katru no klātesošajiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Darīsim paši!” 2015.-2020.gada plānošanas periodā no Eiropas Savienības saņēmusi 1 523 178,70 eiro, ko piešķirt dažādiem projektiem, kurus īsteno aktīvi iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā.

Par visu vairāk laikraksta “Kurzemnieks” sagatavotajā 9.aprīļa numurā:

18.aprīlī, ar 7.semināru “Viesmīlība un budžeta plānošana” noslēgsies projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” pirmā aktivitāte – apmācības mājražotājiem un amatniekiem.

Kopumā, kopš 2018.gada janvāra, dažādās Kurzemes pilsētās aizvadīti seši semināri  ar noderīgu informāciju – Zīmolvedība; likumdošana; tirgus izpēte; dizaina veidošana; sociālo tīklu reklāma; kā arī radošā saruna – “Praktiskais radošums”. 

 

ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 4.KĀRTAS REZULTĀTI

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, 4.kārtā no 2018.gada 5.februāra līdz 5.martam, iesniegti 14 projekta iesniegumi par kopējo publisko finansējumu – 100′ 756.94 EUR

Izvērtējot iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 4.kārtas 1.rīcībā:

 • 13 projektu pieteikumi ieguvuši pozitīvu atzinumu;
 • 1 projekta pieteikums ieguvis negatīvu atzinumu.

Projektu pieteikumi, kuriem, pamatojoties uz rindošanu, ir pietiekams finansējums, 2018.gada 5.aprīlī tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Vērtēšanas rezultāti 4.kārtas 1.rīcība :

Projekta “Ražots Kurzemē” ietvaros 28.martā norisināsies jau 6.seminārs/lekcija par aktuālām tēmām mājražotājiem un amatniekiem. Šoreiz Latvijas mākslas akadēmijas pasniedzēja Maija Rozenfelde dalīsies ar padomiem un ieteikumiem dizaina veidošanā – kā veiksmīgi izveidot iepakojumu savai precei, lai tas būtu atšķirīgs un pamanāms.
Pieteikšanās uz lekciju ir obligāta, jo vietu skaits ir ierobežots. To var izdarīt rakstot epastu uz darisim.pasi@gmail.com vai zvanot pa tālruni 27877975.

Norises vieta – JIC “Šķūnis” (Lielā iela 3, Saldus)

 

Izsludināta pieteikšanās inkubācijas atbalsta saņemšanai.

Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa inkubators izziņo dalībnieku uzņemšanu uz inkubācijas atbalsta saņemšanu Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada jaunajiem un esošajiem uzņēmumiem, kuriem ir gatavs biznesa modelis un kuri nav vecāki par 3 gadiem, pieteikumi (pieteikuma veidlapa pieejama http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/pieteikums) tiek pieņemti līdz 19. martam plkst. 17:00. Nākamā uzņemšana inkubācijā būs jau 19. septembrī. Savukārt, uzņemšana pirmsinkubācijā ir pārtraukta līdz 2018. gada vasarai.

Dodot iespēju jaunajiem uzņēmējiem salīdzinoši īsā laikā iegūt nepieciešamās pamatzināšanas ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām, ar 2018. gada martu LIAA Kuldīgas biznesa inkubators uzsāk trīs mēnešu semināru ciklu “Grāmatvedība un nodokļi uzņēmējiem” un “Biznesa modelēšana”, tiem sekos “Zīmolvedība”, “Tirgus izpēte”, “Minimālā dzīvotspējīgā produktu darbnīca” un “Mārketinga pamati”.

Papildinot atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, LIAA Kuldīgas biznesa inkubators atver savas jaunās telpas, Skolas ielā 1 Kuldīgā, kopradei, bez maksas visiem tiem topošiem un esošajiem Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada uzņēmējiem, kuriem ir vajadzība pēc darba vietas ar nepieciešamo biroja tehniku nodrošinājumu. Seko LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora Facebook jaunumiem (facebook.com/LIAAKuldiga), kurā iegūsi plašāku informāciju saistībā ar kopradi Kuldīgā.

Sakarā ar LIAA pāreju uz vienotu zīmola stratēģiju, visi tās biznesa inkubatori, to skaitā LIAA Kuldīgas biznesa inkubators no zīmola BŪS pāriet uz Magnetic Latvia zīmolu. Magnetic Latvia ideja ļauj Latviju rādīt kā skaistu un viesmīlīgu, dinamisku un uzņēmējdarbībai atvērtu vidi ar tai raksturīgo pievilcību jeb magnētismu. Mūsu darbs, cilvēki un ieceres BŪS tādas pašas kā līdz šim, tāpat kā mūsu [klienti/sadarbības partneri] – jūs – paši labākie!

 

Papildu informācija:

Kuldīgas biznesa inkubators

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Skolas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija

Tālrunis: 62400905

E-pasts: kuldiga@liaa.gov.lv

Noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 4. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

4.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma summa – 102`118.08 EUR.
Iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu  100′ 756.94EUR.

Konkurss biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!”

Līdz 30.martam iespējams iesniegt pieteikumus konkursā biedrībām un nodibinājumiem „Iesaisties Kurzemē!”! Viena projekta finansējums ir līdz 1600EUR (nav vajadzīgs līdzfinansējums) un tos var sagatavot 3 atbalstāmajās darbības jomās “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”.

Šogad projektu pieteikumus var iesniegt, tos vienkārši iesūtot epastā konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 30.marta plkst. 10:00 no rīta! Dokumenti nav jādrukā, jāparaksta un jāskanē vai jāiesniedz klātienē – vairāk lasiet konkursa nolikumā!

Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks 3 Kurzemes pilsētās (pieteikšanās semināriem šeit):

 • Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino “Auseklis” 2.stāvā
 • Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00.Vieta tiks precizēta un pieteikušies dalībnieki par to individuāli informēti.
 • Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00.Vieta tiks precizēta un pieteikušies dalībnieki par to individuāli informēti.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas katrai atbalstāmajai darbības jomai mājas lapā www.kurzemesnvo.lv !

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu, tai skaitā par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā, sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties individuāli ar projektu konsultantēm Evitu Pētersoni, tel.26856983, evita.petersone@kurzemesnvo.lv vai Inesi Siliņu, tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv (nav pieejama no 13.-22.martam).

Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi* un ir vērstas uz:

 • Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 • paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 • Latvijas valstiskuma veidošanu, attīstību un saglabāšanu, t.sk. vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu pasniegšanu/izplatīšanu savā apkaimē. Piemēram:

o   veicina patriotisma un piederības izjūtu Latvijai (novadam/pilsētai/pagastam);

o   veicina iedzīvotājos zināšanas un izpratni par Latvijas valsts veidošanos, dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām, t.sk., saistītajiem nozīmīgākajiem notikumiem;

o   veicina sabiedrības iniciatīvas un līdzdalību savas apkaimes dzīves uzlabošanā;

o   veicina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par valsts/pašvaldības pārvaldi, līdzdalības iespējām un to nozīmi;

o   veicina iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās, valsts/pašvaldības darba procesos;

o   citas atbilstīgas aktivitātes.

*Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma

 

Jomā „Starpkultūru dialogs” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

 • savstarpējas izpratnes veidošanu Kurzemē starp/par dažādu tautību, kultūru pārstāvjiem.
 • stereotipu mazināšanu Kurzemē par dažādām kultūrām, tautībām, to pārstāvjiem.

 

Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

 • Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
 • Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 • Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu;
 • Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu.

Projektu ietvaros nevar tikt īstenoti:

 • ideoloģiska, politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumi;
 • amatieru un profesionālā sporta pasākumi (izņemot, ja pasākums ir kā līdzeklis mērķa sasniegšanai);
 • pasākumi, kas daļēji tiek finansēti citu projektu ietvaros.

 

Ziņu sagatavoja:

Kurzemes NVO atbalsta centrs

www.kurzemesnvo.lv

facebook.com/kurzemesnvo

 

Mājražotāju un amatnieku projekta ietvaros, 14.martā notiks jau 5. mācību seminārs, kuru vadīs SEO speciālists Mareks Liepa. Šoreiz semināra tēma “Statēģiska pieeja sociālo tīklu reklāmai”.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikšanās ir obligāta. To var darīt rakstot e-pastā darisim.pasi@gmail.com vai zvanot pa tālruni 29463295 (Ieva)

Līdzi ieteicams ņemt līdzi savu klēpjdatoru.