Page 2 of 25

Šodien sākas pieteikšanās projektu konkursam – sabiedriskā labuma projektiem!

Izsludinām cenu aptauju izdevumu un publikāciju sagatavošanai “Pazīsti, atbalsti, sargā!”

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina cenu aptauju par publikāciju un izdevuma Pazīsti, atbalsti, sargā! sagatavošanu un publicēšanu.

Ar tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu iespējams iepazīties  ŠEIT>>

Piedāvājums jāiesniedz Pilsētas laukumā 4, 3.stāvā, Kuldīgā no 2019.gada 8.februāra līdz 2019.gada 19.februārim, plkst. 17.00 vai sūtot uz epastu: darisim.pasi@gmail.com

Lepojies – Dižprojekts 2018!

Arī šogad noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts 2018” balsošana!

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

 

Dižprojekts 2018 nominācija tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma. Savukārt Skatītāju simpātiju noteiks mūsu Facebook un draugiem.lv sekotāji!

Vairāk informāciju par projektiem atradīsiet Latvijas Lauku foruma mājas lapā – šeit!

 

 

Ir sabiedriskā labuma ideja? Realizē to!

Izsludinām projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 5. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 5. kārtā pieejamais finansējums ir 436`535,61 euro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 25.02.2019. – 25.03.2019.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcībā:

2.RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums ir 305`568,63 euro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem līdz 90%.

Atbalsta apmērs vienam projektam:

  1. 40 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
  2. 40 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts:

  • Vietējās teritorijas sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
  • Sabiedrisko aktivitāšu, tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana.

 

3.rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 130`966,98 euro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem līdz 90%.

Atbalsta apmērs vienam projektam:

  1. 40 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
  2. 40 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts:

  • Vietējās teritorijas dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, sasniedzamību.
  • Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas amatniecības un vietējo tradīciju popularizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas veidu dažādošana.

Ar pilnu sludinājuma tekstu iespējams iepazīties >>ŠEIT

 

Piesakies uz individuālām konsultācijām Skrundā sava biznesa attīstībai vai uzsākšanai!

Līvijas Rezevskas izstāžu zāle iegūst jaunu elpu

Noslēgusies Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācija kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai. Kuldīgas kultūras biedrības “Līvija” īstenotā projekta kopējās izmaksas ir 34565.75 EUR. No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” piesaistīti 27 000 EUR, bet Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 7565,75 EUR.

Projekta ietvaros modernizēta ekspozīcija par tēlnieces Līvijas Rezevskas dzīvi un radošo darbību, izmantojot Kuldīgas muzeja rīcībā esošo un izstāžu zālei nodoto materiālu kopumu. Kosmētiski sakārtota izstāžu telpa, piemērojot to dažādu mākslas žanru vajadzībām, tā uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un dažādojot pasākumu saturu. Lai to panāktu, bija nepieciešams salabot ēkas jumta segumu, pieslēgt ēku centrālajai siltumapgādei, nomainīt sienu krāsojumu. Lai padarītu telpas estētiski pievilcīgākas un  uzlabotu apmeklētāju ērtības, nomainīts grīdas segums.

Lai labāk varētu eksponēt mākslas darbus, uzlabots apgaismojums. Lai varētu izveidot interaktīvo ekspozīciju par mākslinieci, ēkā ievilkts internets un vājstrāvas. Iegādāta arī nepieciešamā tehnika – skārienjūtīgais ekrāns un dators ar atbilstošu jaudu, programmatūru un ietilpību.

Izstāžu zāle savulaik izveidota, lai saglabātu tēlnieces Līvijas Rezevskas atstāto kultūras un mākslas mantojumu. Tas ir ļoti plašs un daudzveidīgs – gan dažādos materiālos veidoti mākslas priekšmeti un tēlniecības darbi, gan ideju uzmetumi, skices, apraksti, dokumenti. Materiālo kultūras mantojumu veido vairāk nekā 50 Līvijas Rezevskas tēlniecības darbi dažādos materiālos – bronzā, porcelānā, šamotā, granītā. Nemateriālo kultūras mantojumu veido mākslinieces atstātie materiāli, dokumenti, stāsti un laikabiedru atmiņas par mākslinieces dzimtu, daiļradi, stāsti par Kuldīgu. Tāpat saglabājušies unikāli fotoattēli un videomateriāli, kas stāsta par mākslinieces daiļradi un radošo procesu.

Izstāžu zāle ir atvērta apmeklētājiem bez maksas. Gadā tiek rīkotas aptuveni astoņas izstādes, kuras apmeklē teju 2000 apmeklētāju.

 

Rakstu sagatavoja:

DACE REINKOPA, Kultūras nodaļas vadītāja

KĀRĻA KOMAROVSKA foto

Paraksts fotogrāfijai:

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē pēc uzlabojumu veikšanas pasākumi varēs notikt visu gadu. Tagad šeit iespējams iepazīties arī ar interaktīvo ekspozīciju par mākslinieci un viņas daiļradi.

Aizpildi anketu, jo mums ir svarīgs Tavs viedoklis!

Šobrīd, pēc četrām notikušām projektu kārtām, esam nonākušo posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus. Tādēļ, esi aktīvs un palīdzi mums novērtēt “Darīsim paši!” darbību šajā plānošanas periodā, aizpildot anketu: https://goo.gl/forms/nDLMVmdEKLkIGJSk2

Aizpildi anketu un, ja vēlies, atstāj savu kontaktinformāciju, lai piedalītos balvu izlozē. Pēc 15.janvāra izlozēsim 3 laimīgos, kuri balvās iegūs Kabiles muižas sidru un kafijas grauzdētavas Curonia kafiju, kas radīti#LEADER finansējuma ietvaros.

Piesakies uz individuālām konsultācijām Alsungā sava biznesa attīstībai vai uzsākšanai!

Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parks Alsungas novadā

Alsungas novada dome īstenojusi LEADER projektu Nr.17-02-AL31-A019.2201-000007 “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā”. Projekta ietvaros blakus Alsungas TIC ēkai Skolas ielā 11a izveidots senioru un bērnu aktīvās atpūtas parks, kur pieejamas vingrošanas iekārtas senioriem un rotaļu iekārtas bērniem. Parka teritorijā izvietots arī masīvkoka galdu ar iestrādātu šaha laukuma virsmu un diviem soliem, savukārt Alsungas tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā pieejamas āra koka spēles – krokets, domino, tornis u.c. spēles

 

Page 2 of 25

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén