PUBLIKĀCIJAS “Kuldīgas novada vēstis”

Viduslaiku festivāls pulcē daudz apmeklētāju
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2012.g. 31.jūlijs, 4.lpp)

Goldingenas zelta laiki
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2012.g. 11. jūlijs, 5.lpp)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks
 (“Kuldīgas novada vēstis”, 2012.g. 9. februāris, 4.lpp)

Izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2012.g. 17.janvāris, 7.lpp)

7.rīcībā “Iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu iespēju veicināšana” iesniegtie projektu pieteikumi
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 30.jūnijs, 3.lpp)

8.rīcībā “Dabas resursu ekonomija un aizsardzība” iesniegto projekta pieteikumi (“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 8.jūnijs, 3.lpp)

6.rīcībā “Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veikšana” iesniegtie projektu pieteikumi.”
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 25.maijs, 3.lpp)

4.rīcībā “Jaunu sociālo un saimniecisko pakalpojumu veidu ieviešana un izveide” ieniegtie projekta pieteikumi.
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 11.maijs, 3.lpp)

3.rīcībā “Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana” iesniegtie projekta pieteikumi.
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 29.aprīlis, 3.lpp)

2. rīcībā “Aktīvas atpūtas objektu brīvā dabā izveide”iesniegtie projektu pieteikumi. 3.rīcībā “Pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana” iesniegtie projekta pieteikumi.
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 12.aprīlis, 3.lpp)

Informācija par EZF atklātā projektu konkursa 1.kārtas rezultātiem
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 30.marts, 2.lpp)

2. rīcībā “Aktīvas atpūtas objektu brīvā dabā izveide”iesniegtie projektu pieteikumi (“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 9.marts, 3.lpp)

2. rīcībā “Aktīvas atpūtas objektu brīvā dabā izveide”iesniegtie projektu pieteikumi (“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 23,februāris, 3.lpp)

1.rīcībā “Sociālo un sabiedrisko pakalpojumu centru izveidošana” iesniegtie projektu pieteikumi
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 9,februāris, 3.lpp)

Veidos pakalpojumu centrus
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 28,janvāris, 4.lpp)

Kā pareizi veikt iepirkumu
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2011.g. 17,janvāris, 3.lpp)

Jaunas iespējas aktīvai rīcībai
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 23.novembris, 3.lpp)

Projektu atbilstība vietējai attīstības stratēģijai
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 9.novembris, 3.lpp)

SLO statusa privilēģijas un pienākumi
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 19.oktobris, 4,5.lpp)

Palīdzība māmiņu un pensionāru organizācijām, Vērtē Kurzemes NVO darbību   (“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 5.oktobris, 3.lpp)

Jaunas iespējas biedrībām
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 21.septembris, 3.lpp)

Apkopos informāciju par aktīvajām NVO
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 7.septembris, 4.lpp)

Būs iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 20.augusts, 3.lpp)

Varēs iepazīt gliemežu dzīvi un piedalīties izstādēs
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 10.augusts, 4.lpp)

Velotūristi vairs neapmaldīsies
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 27.jūlijs, 4.lpp)

Labiekārtos šautuvi
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 13.jūlijs, 3.lpp)

Pieteikumi veselībai, mākslai un dzīvesprasmēm
(“Kuldīgas novada vēstis”, 2010.g. 8.jūnijs, 3.lpp)