SKRUNDĀ, ALSUNGĀ un KULDĪGĀ NOTIKA SEMINĀRS “LEADER ATBALSTA IESPĒJAS”

Š.g. 10.05. Skrundas kultūras namā, 11.05. Alsungas kultūras namā un 13.05. Kuldīgā, Mākslas namā notika biedrības “Darīsim paši!” organizēts seminārs “LEADER atbalsta iespējas”. Informācija par semināriem – skatīt

Semināra darba materiāli:

  • Prezentācija par LEADER atbalsta nosacījumiem uzņēmēju projektiem – 1. rīcība – skatīt
  • Projektu vērtēšanas kritēriji – 1. rīcība – skatīt
  • Prezentācija par LEADER atbalsta nosacījumiem sabiedriskā labuma projektiem – 2. un 3. rīcība – skatīt
  • Projektu vērtēšanas kritēriji – 2. un 3. rīcība – skatīt
  • Valsts atbalsta programmas biznesamskatīt
  • Būvniecības dokumentu sagatavošana:

1. materiāls
2. materiāls
3. materiāls
4. materiāls
5. materiāls
6. materiāls
7. materiāls
8. materiāls
Kad nav nepieciešama būvniecības iecere

Saistošie Ministru kabineta noteikumi, skaidrojumi, atbildes uz citu uzdotajiem jautājumiem, projekta pieteikuma veidlapas, paraugs projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai u.c. noderīgi materiāli atrodami https://www.darisimpasi.lv/leader/noderigi/