BIEDRĪBA „DARĪSIM PAŠI!” ĪSTENOJUSI VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU

ZF logo

2015. gada martā biedrība „Darīsim paši!” piedalījās Valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā un iesniedza projekta pieteikumu “Tematisks izdevums „Pazīsti, atbalsti, sargā!” pasākumā „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”.

Zivju fonda padome 2015. gada 09. aprīlī pieņēma lēmumu piešķirt biedrības „Darīsim paši!” projektam „Tematiskais izdevums  „Pazīsti, atbalsti, sargā”” finansējumu 3630 eiro apmērā. Projekta mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā.

Līgums par tematiskā izdevuma sagatavošanu, izdošanu un publicēšanu tika noslēgts ar laikrakstu “Kurzemnieks”, kura mērķauditorija aptver biedrības „Darīsim paši!” teritorijas iedzīvotājus.

Ar projekta ietvaros izveidotajiem tematiskajiem izdevumiem, kas tika izdoti 2015. gada 22. maijā, 31. jūlijā, 11. septembrī un 13. novembrī var iepazīties ŠEIT>>

22.05.2015 (pdf)>>
31.07.2015 (pdf)>>
11.09.2015. (pdf)>>
13.11.2015. (pdf)>>