NOTIKUŠAS TIKŠANĀS AR VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM LEADER STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES IETVAROS

2015.gada 21.septembrī Rumbas pagastā, 22.septembrī Pelču un Padures pagastos, 24.septembrī Gudenieku, Ēdoles un Alsungas pagastos, 25.septembrī Īvandes pagastā, 02.oktobrī Skrundā, 05.oktobrī Kurmāles un Turlavas pagatsā, 07.oktobrī Snēpeles un Laidu pagastā, 08.oktobrī Rendas un Kabiles pagastos, 09.oktobrī Kuldīgā un 13.oktobrī Vārmes pagastā notika tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem.

Tikšanās ar iedzīvotājiem tiek organizētas biedrības “Drīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības straēģijas izstrādes ietvaros ar mērķi – identificēt vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vajadzības.

    Pelci  IMG_0185

Tikšanās laikā tika kopīgi apzinātas iepriekšējā plānošanas perioda problēmas un izcelti labie piemēri, tādējādi identificējot vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vajadzības un jaunu projektu ideju nepieciešamību, ņemot vērā nosacījumus, kas attiecas uz sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju jaunajā plānošanas periodā.

  • Ar biedrības “Darīsim paši!” prezentāciju “VALSTS UN ES ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA LAUKU ATTĪSTĪBAI APAKŠPASĀKUMAM “DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ AR SVVA STARTĒĢIJU” 2014. – 2020.” var iepazīties ŠEIT>>
  • Ar MK noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” var iepazīties ŠEIT>>

Tiekšanās laikā, iedzīvotājiem tika lūgts aizpildīt biedrības “Darīsim paši!” izstrādāto aptaujas anketu, ar mērķi noskaidrot Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām atbalsta jomām, vajadzībām un problēmām, lai atbilstoši SVVA stratēģijai, iespējami efektīvāk varētu piesaistīt LEADER finansējumu jaunajā periodā.

  • Šo aptaujas anketu iespējams aizpildīt tiešsaistes formā ŠEIT>>logo