NOSLĒGUSIES PROJEKTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA

Š.g. 20.06. noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšanas 1. kārta. Kopumā iesniegti 122 projektu pieteikumi.

Sīkāka informācija par projektu pieteikuma konkursa rezultātiem – šeit

Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 20.05.2016. līdz 20.06.2016.

Sīkāka informācija par izsludināto pieteikumu pieņemšanu – šeit