Skrundā, Alsungā un Kuldīgā notika seminārs “Uzsāc savu uzņēmējdarbību vai pilnveido esošo”

2017.gada 7.,8. un 9.martā biedrība “Darīsim paši!” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīkoja semināru “Uzsāc savu uzņēmējdarbību vai pilnveido esošo”. Tikāmies ar interesentiem Skrundā, Alsungā un Kuldīgā, stāstot par LEADER programmas atbalstu un Kuldīgas biznesa inkubatora piedāvājumiem, lai uzsāktu vai attīstītu savu uzņēmējdarbību.

Semināru prezentācijas materiāli:

LEADER atbalsta nosacījumi uzņēmējiem

Projektu vērtēšanas kritēriji; 1. rīcība  – “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”

Tiešo maksājumu atbalsta nosacījumi un lauku attīstības programmas aktualitātes

Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsts biznesa uzsācējiem