BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU

ZF logo

2016. gada martā biedrība “Darīsim paši!” piedalījās Valsts Zivju fonda izsludinātā projektu iesniegumu konkursā un iesniedza projekta pieteikumu “Tematisks izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!””. Pieteikums tika iesniegts pasākumā “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”.

Zivju fonda padome 2016. gada 7. aprīlī pieņēma lēmumu piešķirt biedrības “Darīsim paši!” iesniegtajam projektam “Tematisks izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!”” finansējumu 5039,89 eiro apmērā. Projekta mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā.

Projekta ietvaros plānots sagatavot un izdot sešus informatīvus izdevumus “Pazīsti, atbalsti, sargā!”, kurus lasītāji šajā gadā saņems kopā ar laikrakstu “Kurzemnieks”. Papildus izdevumi būs lasāmi laikraksta mājaslapā www.kurzemnieks.lv un biedrības “Darīsim paši!” mājaslapā www.darisimpasi.lv. Pirmo tematisko izdevumu lasītāji saņems jau tuvākajā laikā.

Līgums par tematiskā izdevuma sagatavošanu, izdošanu un publicēšanu tika noslēgts ar laikrakstu “Kurzemnieks”, kura mērķauditorija aptver biedrības “Darīsim paši!” teritorijas – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada, iedzīvotājus.

2015. gadā Valsts Zivju fonda finansējuma ietvaros tika izdoti četri tematiski izdevumi “Pazīsti, atbalsti, sargā!”, kuri tika atzinīgi novērtēti. Izdevumi atrodami biedrības “Darīsim paši!” mājaslapā https://www.darisimpasi.lv/biedriba-darisim-pasi-isteno-valsts-zivju-fonda-finansetu-projektu/.

IZDEVUMI:

Izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!” / 20.05.2016. (1)skatīt