Apstiprināti biedrības “Darīsim paši!” SVVA stratēģijas grozījumi

2017.gada 24.februāra padomes sēdē apstiprināti biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas grozījumi.

Būtiskākie grozījumi :

  • grozītas maksimālās attiecināmo izmaksu summas vienam projektam;
  • apstiprināti jauni projektu vērtēšanas kritēriji.

Ar apstiprināto stratēģiju ar grozījumiem var iepazīties šeit