ELFLA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 2.KĀRTAS REZULTĀTI

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 2. kārtā no 2017.gada 3.aprīļa līdz 3.maijam  tika saņemti 27 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu – 713`184.87 EUR.

2.kārtā izsludinātā publiskā finansējuma summa – 423`340.34 EUR.

Veicot projektu iesniegumu izvērtēšanu par atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai :

21 projektu pieteikums ir saņēmis pozitīvu atzinumu.

6 projektu pieteikumi ir saņēmuši negatīvu atzinumu.

1 projekta pieteikums atsaukts.

2017.gada 9.jūnijā projektu pieteikumi tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” sarindoto pieteikumu saraksts ŠEIT