Projekti

Rokasgrāmata “LEADER projektu ieviešanas dokumentācijas sagatavošana>>
____________________________________________________________________________

PĀRSKATI PĒC PROJEKTU REALIZĒŠANAS

ELFLA projektu ieviesējiem

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 764., 04.10.2011., 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējs vietējā rīcības grupā iesniedz:

1. Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (4. pielikums);

2. Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (5. pielikums).

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā  biedrībā „Darīsim paši!” iesniedz:

1. Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (5. pielikums)

Pārskati iesniedzami oriģināli :

1. Personīgi biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā (ieeja no sētas puses);

2. Nosūtot pa pastu Biedrībai „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301;

3. Ieliekot biedrības „Darīsim paši!” pastkastītē Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, pie ieejas durvīm (sētas pusē).

4. Pielikums

5. Pielikums

Biežākie jautājumi par pārskatu aizpildīšanu

______________________________________________________________________________

EZF projektu ieviesējiem

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 78. „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”, 27.01.2009., 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējs vietējā rīcības grupā iesniedz:

1. Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem (Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros) (2. pielikums);

2. Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros) (3. pielikums).

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā  biedrībā „Darīsim paši!” iesniedz:

Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju pasākumu ietvaros) (3. pielikums)

Pārskati iesniedzami oriģināli :

1. Personīgi biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā (ieeja no sētas puses);

2. Nosūtot pa pastu Biedrībai „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301;

3. Ieliekot biedrības „Darīsim paši!” pastkastītē Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, pie ieejas durvīm (sētas pusē).

2.pielikums

3.pielikums

Biežākie jautājumi par pārskatu aizpildīšanu