Projekti

Rokasgrāmata “LEADER projektu ieviešanas dokumentācijas sagatavošana

 


Pārskati pēc projektu realizēšanas

LEADER projektu ieviesējiem!

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 764., 04.10.2011., 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējs vietējā rīcības grupā iesniedz:

1. Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (4. pielikums);

2. Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (5. pielikums).

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā  biedrībā „Darīsim paši!” iesniedz:

1. Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiemEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē (5. pielikums)

Pārskati iesniedzami oriģināli -

1. Personīgi biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā (ieeja no sētas puses);

2. Nosūtot pa pastu Biedrībai „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301;

3. Ieliekot biedrības „Darīsim paši!” pastkastītē Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, pie ieejas durvīm (sētas pusē).

Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 26703067 vai rakstīt simona.nazarova@kuldiga.lv

4. Pielikums

5. Pielikums

Biežākie jautājumi par pārskatu aizpildīšanu