Veikta Kuldīgas Jauniešu mājas pagalma labiekārtošana

Projekta „Kuldīgas Jauniešu mājas labiekārtošana Jelgavas ielā 26, Kuldīgā” ietvaros, kopš  2018.gada rudens līdz 2019.gada jūlijam tika veikti būvniecības darbi Jauniešu mājas pagalmā. 

Plānojot nepieciešamā pagalma labiekārtojumu, tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis – prioritāri uzbūvēt pagalma nožogojumu, lai tiktu nodrošināta kārtība un drošība pagalmā un veikt pagalma pamatnes sakārtošanu, izbūvēt pergolu ar atpūtas soliem u.c. Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta iespēja organizēt jauniešu āra aktivitātes, piemēram, organizēt brīvdabas kino vakarus, atvērtas radošās darbnīcas, pagastu dienas, neformālus sarunu vakarus, neformālās sporta spēles un tamlīdzīgus pasākumus. Ikvienam jaunietim tā ir iespēja būt aktīvam, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un pašam iesaistīties sabiedriskās dzīves dažādošanā Kuldīgā. Kuldīgas Jauniešu mājas pamataktivitātes veido saturīga brīvā laika pavadīšana, pasākumu organizēšana, bet tālākie darbības virzieni tiks papildināti, pamatojoties uz jauniešu vajadzībām un interesēm.

Projektu īsteno biedrība “SDK jaunieši” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Pagalma labiekārtojuma projekta risinājumu autors ir SIA “PBT”, būvdarbus veica SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, savukārt būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA “SNB projekti”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu EUR 27000.00 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 42109.41 apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit