Vārmes pamatskola tiek pie bruģēta stāvlaukuma un autobusa pieturas

Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru un drošību, kā arī padarītu Vārmes pamatskolas teritoriju pieejamāku personām ar kustību traucējumiem, augustā pie skolas ierīkota bruģēta automašīnu stāvvieta un izgaismota autobusa pietura. Sakārtota arī skolas apkārtējā teritorija. 

Darbi īstenoti ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projekta Nr. 19-02-AL31-A019.2201-000001 “Ikdienas satiksmes drošības uzlabošana pie Vārmes pamatskolas Vārmes pagastā” atbalstu. Būvdarbus veica SIA “AD Būve”, būvuzraudzību – SIA “Būves un būvsistēmas”, bet autoruzraudzību – SIA “SNB projekti”. Kopumā darbi izmaksāja 55 tūkstošus eiro, ieskaitot PVN, tostarp saņemts ES fondu LEADER līdzfinansējums 29701.56 eiro apmērā, bet pārējie nepieciešamie līdzekļi no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta.

Informāciju sagatavoja:

Madara Liekmane, projektu vadītāja

Kuldīgas Attīstības aģentūra

E-pasts: madara.liekmane@kuldiga.lv  , www.kuldiga.lv