Vārmē būvēs gājēju celiņu

 

Vārmes pagastā tuvākajā laikā sāks būvēt gājēju celiņu, lai vārmeniekiem būtu ērtāk un drošāk nokļūt līdz Vārmes pamatskolai un sporta hallei. Līdz ar celiņa izbūvi labiekārtos skolas apkārtni: uzstādīs atkritumu urnas, soliņus un puķu podus, kā arī atjaunos zālāju.

Šī projekta īstenošana ļaus iedzīvotājiem un viesiem, kuri apmeklē daudzos izglītības, sporta, izklaides un kultūras pasākumus Vārmes pamatskolā un sporta hallē, uzlabot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību.

Līdz šim cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī jaunajām māmiņām ar mazuļiem ratiņos nebija iespējams apmeklēt pasākumus, kuri notiek sporta hallē. Hallē gan var iekļūt pa pandusu, bet posmā no Vārmes pamatskolas līdz hallei nebija piemērota ceļa seguma. Tas nokļūšanu līdz hallei padarīja neiespējamu.

Vārmes pamatskolā aizvadītajā mācību gadā no 1. līdz 9. klasei mācījās 108 bērni, vēl 49 apmeklēja bērnudārzu. Skola darbojas senajā Vārmes barona pilī. 2010. gadā te veikta jumta rekonstrukcija, bet 2016. gadā senajai ēkai sakārtota fasāde, skolā ierīkota arī ugunsgrēka apziņošanas sistēma un veikti daži mazāki remonta un uzlabošanas darbi. 2017. gadā skolā uzstādīts jauns apkures katls.

Celiņa izbūves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekta autors ir SIA “SNB projekti”, bet būvdarbus veiks SIA “AB būvniecība”.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektam Nr. 17-02-AL31-A019.2201-000008 “Gājēju ceļa atjaunošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Vārmes pagastā” piešķirts ES līdzfinansējums. Kopējās projekta izmaksas ir 37 602,41 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas finansējums – 26 782,59 EUR, bet Kuldīgas novada pašvaldības finansējums – 10 819,82 EUR.

(Tekstu sagatavojusi : Kuldīgas novada domes mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska. Foto – Signeta Lapiņa)