Uzlādējies skolai!

  1. Septembra tirdziņš

#uzlādējiesskolai

01.09.2021.

Pasākuma laiks – no plkst. 14.00 – 17.00

Norises vieta: Saldus pilsēta

Pasākuma lokācijas vietas – stāvlaukums pie sporta nama, stāvlaukums Saldus tirgū, M. Čaklā skvērs, O. Kalpaka laukums.

Pasākuma norise:

Stāvlaukums pie sporta nama

Tehnobuss; – stacija, kurā jaunieši individuāli (ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības) iepazīstas ar jaunākajām tehnoloģijām mašīnbūvē un iemēģina roku pie tām, tādējādi saprotot, vai tas viņus interesē, un varētu būt nākotnes profesija.

“Labratorium” zinātniskā stacija; – elektrības laboratorija. Paraugdemonstrējumi ar elektrību un elektriskajām ierīcēm. Piemēram: augstfrekfrenču elektriskā lauka ģenerators, materiālu mijiedarbība ar elektrību, materiālu elektrovadītspēja u.c. (ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības) izmēģināt vai paši var radīt elektrību.

sporta skolas uzdevumi; – paraugdemonstrējumi, kā sportojot mēs varam radīt enerģiju un kur to var pielietot. Tiks demonstrēts, kā var izmantot jaunākos zinātnes sasniegumus, lai sportā varētu sasniegt labākus rezultātus.

                        Saldus tirgus stāvlaukums

  • uzņēmuma “Schwenk” informatīvais stends;- Uzņēmumā strādā dažāda veida inženieri un viens no uzņēmuma mērķiem ir atbalstīt jauniešus, kas šo profesiju izvēlas. Uzņēmums pastāstīs par iespējām pie viņiem strādāt, kā arī par piedāvāto stipendiju programmu un prakses vietām.
  • gaisa takas;- jauniešiem būs iespēja izmēģināt speciāli uzstādītas gaisa takas, kurās izmantojot dažādus fizikas likumus, tā būs jāveic. ((ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības)
  • “Labratorium” zinātniskā stacija ar konkursu;-  mehānikas laboratorija. Paraugdemonstrējumi par spēkiem un kustību. Piemēram inerces, līdzsvars, blīvuma eksperimenti u.c.
  • vietējā metālapstrādes uzņēmuma informatīvais stends.- Saldus novadā darbojas vairāki metālapstrādes uzņēmumi, kuri nodrošina darbu vairākiem 100 darbinieku. Tajos strādā dažādu profilu inženieri. Uzņēmums parādīs un pastāstīs par to cik šādas profesijas svarīgas un kādas ir nākotnes perspektīvas tajās.

M. Čaklā skvērs

BJC informatīvais stends;- Bērnu un Jauniešu centrs, kurā ir iespēja apmeklēt dažādus pulciņus, tai skaitā moto pulciņš, automodelisms, skaitļu pasaule, kartinga pulciņš un robotika. Izstāstīs un parādīs savu piedāvājumu, kur bērni var pavadīt brīvo laiku apmeklējot pulciņus, kuros var papildus apgūt matemātiku, un citas aizraujošas lietas saistībā ar zinātni.

“Labratorium” zinātnes stacija (droši ķīmiskie eksperimenti);- Krāsu laboratorija. Eksperimenti ar krāsainām ķīmiskām vielām. Piemēram neparastās krāsu pārvērtības, krāsu savstarpējā mijiedarbība u.c. Kā krāsas rodas un kā tās reaģē ar apkārtējo pasauli. Kur to var pielietot.

mazpulki;- bērnu un jauniešu organizācija tirgosies ar savām izveidotajām lietām, pastāstīs par sevi un iespējām pie sevis darboties, attīstot tādas prasmes kā uzņēmīgums, darba tikums, mācīšanos darot, patstāvību. Visas prasmes, kuras ir nepieciešamas arī labiem inženieriem.

biedrība “Ripo auto”;- vietējā biedrība, kura nodrošina iespēju bērniem un jauniešiem apmeklēt tehniskās jaunrades pulciņu, kurā tiek mācīts veidot elektro auto, slēgt elektriskās ķēdes, strādāt ar elektroinstrumentiem, iespēja apgūt dažādas tehniskās prasmes. Biedrības pārstāvji, kopā ar jauniešiem demonstrēs piedāvātās iespējas, un jauniešiem būs iespēja pašiem pamēģināt ko no tā. (ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības)

Saldus tehnikums;- pasākumā piedalīsies ar savu informatīvo stendu, kurā parādīs iespējas pie sevis apgūt tādas profesijas, kā datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, transportbūvju būvtehniķis, hidrobūvju būvtehniķis, kiberdrošības speciālists.

Kandavas lauksaimniecības tehnikums;- iepazīstinās ar profesijām, kuras var pagūt tehnikumā, kā elektrotehniķis, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, spēkratu mehāniķis.

Rīgas Tehniskā universitāte.- iepazīstinās ar iespējām pie viņiem studēt.

O. Kalpaka laukums

“Labratorium” zinātnes stacija ar konkursu;- aukstuma laboratorija. Paraugdemonstrējumi ar vielu fizikālajām un ķīmiskajām pārvērtībām ar iespaidīgu vizuālo efektu. Eksperimenti ar super aukstām vielām.

fotokaste;- bērniem un jauniešiem iespēja iemūžināt atmiņas no pasākuma par piemiņu.

Elektro auto- TESLA- paraugdemonstrējums. Iespēja jauniešiem apskatīt šo ģeniālo auto un saprast kādas tehnoloģiskas priekšrocības tā sniedz un kā zinātne ir attīstījusies, lai tādu auto radītu.

Video telts, kurā tiek rādīti video, kuri uzņemti projekta laikā.

Pasākuma vadīšana – pasākuma vadītājs dosies uz katru no pasākuma vietām, kur noteiktu laiku uzturēsies, uzdos konkursa jautājumus, pastāstīs par notiekošo citās stacijās. Pasākumu vadīs jauniešu iedvesmotājs Andris Jaunzems.

Konkurss – pasākuma laikā tiks organizēts konkurss. Dalībnieki katrā no pasākuma vietām var saņemt konkursa dalības karti. Pasākuma vietas atbildīgais tajā veic ierakstu par piedalīšanos. Kad dalībnieks savācis visus četrus ierakstus, viņš nodod karti atbildīgajai personai. Konkursa uzvarētājus atbildīgās personas nosaka pēc pasākuma beigām, par balvu iegūšanu personīgi sazinoties ar dalībniekiem.

Aktivitāte “1. septembra tirdziņš” #uzlādējies skolai

projektā Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”/EZIS