UZAICINĀJUMS NVO PĀRSTĀVJIEM: PIESAKIES BEZMAKSAS MĀCĪBĀM UNGĀRIJĀ PAR EFEKTĪVI KOMUNIKĀCIJU AR SAVU AUDITORIJU

Mācību kurss „Izplati savu vēstījumu”, kurš no 2015. gada 15. līdz 20. maijam notiks Ungārijā, paredzēts, lai jaunatnes jomā strādājošajām nevalstiskajām organizācijām (NVO) palīdzētu efektīvi definēt savas organizācijas mērķus un nākotnes vīziju, kā arī veiksmīgi komunicēt ar ieinteresētajām personām. Piesakies mācību kursam līdz 2015. gada 30. martam.

Visas izmaksas par mācību kursu Ungārijā tiks segtas no programmas „Erasmus+” finansējuma. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Par mācībām

Mācības ilgs 4 dienas (neskaitot ceļā pavadīto laiku). Tas būs interaktīvs un eksperimentāls treniņa kurss jaunatnes jomas nevalstiskajām organizācijām, kuras vēlas uzlabot savas komunikācijas prasmes.

Mācību laikā tiks izmantotas radošas metodes, lai pievērstu dalībnieku uzmanību tam, kā viņi prezentē citiem savu identitāti. Tāpat mācībās dalībnieki apgūs metodes, kā veidot turpmāko sadarbību ar saviem sadarbības partneriem, tostarp arī medijiem.

Direktors un režisors Endrjū Stantons (Andrew Stanton) savā TED TALK prezentācijā „Lieliska stāsta pamatakmeņi” saka:

„Bērnu raidījuma vadītājs misters Rodžers vienmēr savā makā tur kāda sociālā darbinieka citātu: „Godīgi? Nav neviena, kuru tu nespētu iemīlēt, ja tu būtu dzirdējis viņa dzīvesstāstu.” Veids, kā man patīk šo citātu interpretēt, ir, iespējams, galvenais stāstu veidošanas bauslis, un tas skan šādi: „Izdari tā, lai man nav vienalga”. Lūdzu, dari to emocionāli, vizuāli, intelektuāli, vienalga kā, bet panāc, lai es ieinteresējos un man nav vienalga. Mēs visi zinām, kā tas ir, kad ir vienalga. Tu vari pārslēgt simtiem TV kanālu, bet tad pēkšņi tu pie viena apstāsies. Raidījums būs gandrīz beidzies, bet tajā būs kaut kas tāds, kas būs piesaistījis tavu uzmanību, licis apstāties un radījis tevī interesi. Tas nav nejauši.”

Realitāte pierāda, ka šobrīd liels skaits nevalstisko organizāciju jaunatnes jomā eksistē, nevis darbojas efektīvi. Organizācijām bieži ir grūtības sniegt savus pakalpojumus, ņemot vērā enerģijas un finanšu līdzekļu trūkumu, kā arī tām bieži nav izveidojusies sadarbība ar vietējo kopienu un iestādēm, un tās neizjūt ieinteresēto personu atbalstu. Bieži vien organizācijām vienkārši trūkst skaidras vīzijas, stratēģijas un darbības mērķu. Lai ieinteresētu apkārtējos, tām nav iespējas šos mērķus un vīzijas kvalitatīvi izplatīt.

Kādi ir mācību mērķi?

 1. Vērst uzmanību skaidra mērķa un vīzijas nepieciešamībai nevalstisko organizāciju darbībā, lai tās varētu produktīvi komunicēt ar dažādām ieinteresētajām personām;
 2. Popularizēt radošuma nozīmīgumu, kā fundamentālu komunikācijas prasmi, piedāvājot izmantot dažādus radošus rīkus un metodes;
 3. Uzlabot uzņēmējdarbības prasmes partnerības veidošanā, noskaidrojot, ko varam mācīties no labajiem piemēriem biznesa vidē;
 4. Iedrošināt veidot sadarbību starp dažādām nozarēm, kas var noderēt, ja vēlēsies rakstīt programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus.

Kas var pieteikties?

Jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi, kas pārstāv NVO un kas darbojas jaunatnes jomā.

Lai pieteiktos tev:

 • jāspēj komunicēt angļu valodā;
 • jābūt gatavam izaicināt sevi un iesaistīt sevi radošajā procesā;
 • jābūt vēlmei uzzināt vairāk par starpsektoru sadarbības iespējām;
 • jābūt motivētam apzināties savus mācīšanas rezultātus un strādāt arī ārpus mācību kursa.

Kādas metodes mēs izmantosim?

 • Improvizācijas teātrikā rīku, lai iepazītu sevi un citus;
 • Stāstu stāstīšanu – izzināsim, kā stāstu stāstīšanu var izmantot kā metodi, lai definētu un prezentētu NVO misiju un vīziju, un „izplatītu savu vēstījumu”;
 • „Klauningu” – tā mēs saucam metodi, kad emocionālo saikni ar auditoriju vēlamies izveidot ar klaunu (joku) palīdzību. Šādi izzināsim dažādus komunikācijas aspektus. Redzam klaunu kā interesantu personāžu, kurš ar savu klātbūtni vien telpā rada vienotu emocionālu gaisotni. Mācībās piedāvāsim darbnīcu, kurā būs iespēja apgūt dažas „klauninga” tehnikas;
 • Ieskatu biznesa virtuvē, jo, lai efektīvi komunicētu, mums labi jāpazīst mūsu partneri. Mācību laikā būs iespēja salīdzināt dažādas komunikācijas stratēģijas gan peļņas, gan bezpeļņas organizācijās. Tas palīdzēs apgūt abu organizāciju veidu komunikācijas valodas;
 • Organizāciju apmeklējumus (field visits). Dalībniekiem būs iespēja apmeklēt labās prakses piemēru nevalstiskās organizācijas Ungārijā, šādi apmainoties ar idejām un gūstot iedvesmu, kas var noderēt savā ikdienas darbā savās organizācijās.

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2015. gada 30. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē>>

Par reģistrēšanos mācībām

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas (mācības, ceļa izdevumi, dzīvošana un ēdināšana) tiks segtas no programmas „Erasmus+”. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas „Erasmus+” atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībniekam jāapņemas:

 1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Par SALTO Resursu centru

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā „Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē „Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas.” Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu „Jaunatne darbībā”.

Papildus informācija:

Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
ES programmu daļas projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv