TOPOŠAJIEM SOCIĀLAJIEM UZŅĒMĒJIEM

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJU ATTĪSTĪBAS UN MENTORINGA PROGRAMMA

2020.GADA OKTOBRIS – 2021.GADA FEBRUĀRIS

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros piedāvājam piecus mēnešus ilgu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programmu. Grupu un individuālās sesijās kopā ar dažādu jomu ekspertiem būs iespēja attīstīt savu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Katru mēnesi nodarbības tiks veltītas kādam noteiktam tematam – sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem jautājumiem un pārmaiņu teorijai, kas palīdz apzināties sociālo ietekmi, biznesa modeļa veidošanai, dizaina domāšanai, mārketingam, zīmola izstrādei, grāmatvedībai, kā arī biznesa plāna veidošanu.

Programmā iekļautas dažādu formātu aktivitātes (detalizētu nodarbību grafiku skatīt zemāk): 

  • klātienes nodarbības par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām – vienu reizi mēnesī, sestdienā*
  • vebināri – tiešsaistes darbnīcas un lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām
  • individuālas konsultācijas – individuālas tiešsaistes konsultācijas ar katru no ekspertiem
  • ikmēneša mācību grupu tiešsaistes tikšanās – visi dalībnieki tiks sadalīti trīs mācību grupās, katra mēneša beigās pastāstot par savas idejas attīstības progresu un aktuālajiem izaicinājumiem, kā arī neskaidrajiem jautājumiem, kuri jāprecizē

Kas var pieteikties? Pieteikties mentoringam aicināti motivēti esošie (reģistrēti kā sociālie uzņēmumi ne ilgāk kā vienu gadu) vai topošie sociālie uzņēmēji, kuri apņemas apmeklēt visas grupu nodarbības, kā arī mācību grupas tiešsaistē. Dalība programmā aizņems vismaz piecas stundas mēnesī. Ar katru no dalībniekiem tiks parakstīta abpusēja vienošanās par apņemšanos apmeklēt programmas nodarbības.

Priekšroka tiks dota dalībniekiem no sekojošiem novadiem – Kuldīgas, Skrundas, Alsungas, Gulbenes, Jelgavas, Ozolniekiem, Mārupes, Babītes, Olaines un Ķekavas, tomēr aicināti pieteikties arī citu novadu topošie sociālie uzņēmēji.

Kā pieteikties? Pieteikšanās programmai līdz 2020.gada 18. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama šeit. Dalība ideju attīstības un mentoringa programmā tiks piedāvāta tiem 15 dalībniekiem, kuri būs vislabāk spējuši aprakstīt savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un iemeslus, kādēļ vēlas piedalīties programmā. 


Projektu realizē biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Lauku partnerība Lielupe”, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA”, biedrība “Pierīgas partnerība”.

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Vairāk informācijas: www.daugavkrasts.lv, partnerības Daugavkrasts FB lapā

Kontaktpersona: Regita Zeiļa, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, regita@sua.lv, 27775952